DONG Energy udsteder hybridobligationer

DONG Energy har i dag udstedt hybridobligationer med en pålydende værdi af EUR 600 millioner med første Par Call Date d. 6. november 2020. Udstedelsen er en refinansiering af DONG Energy’s hybridobligationer udstedt i 2005 som indfries d. 29. juni 2015.

Sammendrag af den nye hybridobligation:
  - Nominelt beløb: EUR 600 millioner
  - Udløbsdato: 6. november 3015
  - Første Par Call Date: 6. november 2020
  - Kreditspænd over 5,5-årig euro mid-swap rente: 281,9bp
  - Fast kuponrente frem til 6. november 2020: 3,0%
  - Udstedelseskurs: 99,512% af nominelt beløb
  - Ordrebog: Mere end 2x overtegnet
  - Børs: Luxembourg


Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2015 eller det forventede investeringsniveau for 2015-2016.


For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769


DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle, konstruere og drive havmølleparker og kraftværker samt forsyne private kunder og erhvervskunder med energi på en daglig basis. I 2014 omsatte koncernen for DKK 67 mia. (EUR 9,0 mia.). For yderligere oplysninger se www.dongenergy.com