DONG Energy trækker sig ud af projekt ved Greifswald, Tyskland

På et bestyrelsesmøde den 11. december 2009, er det besluttet at afvikle DONG Energy's videre deltagelse i undersøgelserne af at opføre et kraftværk ved Greifswald i Nordtyskland. DONG Energy indgik i november 2006 i et tysk selskab, der havde option på køb af en grund beliggende nær Greifswald i Mecklenburg-Vorpommern, som var velegnet til opførelse af et kulfyret kraftværk. Den eventuelle bygning af et kraftværk var betinget af de tyske myndigheders godkendelse. Nylige udmeldinger fra delstatsregeringen for Mecklenburg-Vorpommern gør, at DONG Energy ikke længere finder, at der er den nødvendige politiske opbakning til projektet. Dertil kommer at sagsbehandlingen, siden første projektansøgning blev indgivet for tre år siden har trukket i langdrag, uden udsigt til en snarlig afklaring. ”DONG Energy er afhængig af et tæt samspil med det samfund, vi skal betjene. Vi har derfor taget konsekvensen af, at vi ikke længere føler, at vi har den fornødne politiske opbakning til projektet fra delstatsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern. Derfor har vi besluttet at indstille vores deltagelse i projektplanerne, så vi kan koncentrere os fuldt ud om andre investeringsprojekter i vores pipeline,” siger administrerende direktør Anders Eldrup. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750