Personalereduktioner i DONG Energy

Som udmeldt 27. oktober 2009 har DONG Energy som følge af den faldende efterspørgsel på el besluttet at tilpasse produktionskapaciteten på de danske kraftværker. Tilpasning af produktionskapaciteten samt en række yderligere tiltag, der skal reducere omkostningsniveauet, medfører desværre også personalereduktioner. Ledelsen i forretningsområdet DONG Energy Power har i dag fremlagt en plan, der indebærer en reduktion i antallet af stillinger med ca. 275. Reduktionerne berører primært de danske kraftværker, Powers ingeniørfunktioner og de tekniske supportfunktioner. ”Det er en beklagelig situation, og vi tilbyder derfor de berørte medarbejdere hjælp til at komme videre,” siger Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør i DONG Energy. Ledelsen vil nu sammen med de faglige organisationer tilrettelægge det videre forløb med henblik på, at de berørte medarbejdere vil få besked i slutningen af november. Den 27. oktober blev det meldt ud, at DONG Energy fra 1. april 2010 lukker to danske kraftværksblokke. Dermed trækkes en kapacitet på i alt 980 MW ud af produktion - hvilket svarer til 18 procent af DONG Energy's termiske kraftværkskapacitet og 14 procent af selskabets samlede produktionskapacitet ved udgangen af 2009. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750