DONG Energy udbygger Nini Øst-feltet

DONG Energy udbygger Nini Øst-feltet, der er en del af Nini-licensen. Med udbygningen følger en produktionsplatform, der opføres syv km. nordøst for den eksisterende platform, Nini. Nini-licensen ligger inden for det DONG Energy-opererede Siri-område bestående af Siri, Nini og Cecilie-licenserne. ”Med Nini Øst-udbygningen forventer vi at kunne producere fra Siri-området måske helt frem til 2020. Det betyder, at vi nu igen har lagt år til Siri's levetid, der oprindelig var estimeret til 2007”, siger Søren Gath Hansen, koncerndirektør i DONG Energy med ansvar for olie- og gasaktiviteterne. Energistyrelsen godkendte udbygningsplanen i februar i år. Nini Øst-feltet udbygges som en ubemandet satellitplatform svarende til Nini- og Cecilie-platformene. Fra Nini Øst sendes olien via Nini til Siri-platformen for videre behandling og afskibning. Licenspartnernes samlede investering i Nini-Øst-feltet herunder rørledning mellem Nini og Nini Øst udgør DKK 2,1 mia. DONG Energy har indgået kontrakter med henholdsvis Acergy om etablering af rørledninge og Bladt Industries om etablering af platformen. DONG Energy's reserveestimat for feltet er cirka 17 mio. tønder olie, hvoraf DONG Energy's reserver udgør 6,8 mio. tønder olie. DONG Energy forventer at kunne begynde produktionen fra Nini Øst ved udgangen af 2009. DONG Energy ejer 40% af Nini licensen. De øvrige licenssamarbejdspartnere, RWE Dea og Noreco, ejer hver en andel på 30%. Indholdet af denne meddelelse vil ikke ændre DONG Energy's forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2008, der, som tidligere udmeldt, forventes at være på niveau med resultatet for 2007. For yderligere information, kontakt: Investor Relations Steen Juul Jensen +45 9955 9724 Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560