Vores aktionærer kan udøve deres ret til at træffe beslutninger i Ørsted på vores generalforsamlinger, enten ved personligt fremmøde eller ved at afgive fuldmagt eller brevstemme. 

I 2020 afholdes den ordinære generalforsamling mandag den 2. marts 2020, kl. 10.00, i Tivoli Hotel & Congress Center. Du finder materialet vedrørende den ordinære generalforsamling til højre i boksen 'Relateret materiale'. 

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er også udsendt pr. e-mail til samtlige aktionærer, som havde registreret deres e-mailadresse i Ørsted’s Aktionærportal før indkaldelsen blev offentliggjort. Du kan logge ind på Aktionærportalen via linket til højre.

På Aktionærportalen kan du bestille adgangskort samt afgive fuldmagt- eller brevstemme. Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt- eller brevstemme kan også ske ved at udfylde og sende blanketterne til Computershare eller kontakte Computershare pr. telefon. Du finder nærmere information herom i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen og blanketterne finder du under 'Relateret materiale'.

Hvis du har spørgsmål vedrørende registrering af e-mailadresse i Aktionærportalen, adgangskort, fuldmagter eller brevstemmer, kan du kontakte Computershare A/S på telefon (+45) 4546 0997 eller via e-mailadressen gf@computershare.dk. 

Har du spørgsmål til Ørsteds ledelse om forhold af betydning for vurdering af årsrapporten, selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, kan du kontakte os via e-mailadressen generalmeetings@orsted.dk.

Materiale vedrørende vores tidligere generalforsamlinger finder du nedenfor. 

 
Generalforsamling 
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Lovpligtige redeg├Şrelser

Se alle vores obligatoriske corporate governance redegørelser