Generalforsamling

Vores aktionærer kan udøve deres ret til at træffe beslutninger i Ørsted på vores generalforsamlinger, enten ved personligt fremmøde eller ved at afgive fuldmagt eller brevstemme.

I 2018 afholdes ordinær generalforsamling 8. marts 2018, kl. 10.00 i Comwell Conference Center Copenhagen.

Du finder materialet til brug for den ordinære generalforsamling til højre i boksen 'Relateret materiale'. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er også udsendt pr. e-mail til samtlige aktionærer, som har registreret deres e-mailadresse i Ørsted’s Aktionærportal før offentliggørelsen af indkaldelsen. Du kan logge ind på Aktionærportalen via linket til højre.

På Aktionærportalen kan du bestille adgangskort samt afgive fuldmagt- eller brevstemme. Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt- eller brevstemme kan også ske ved at udfylde og sende blanketterne til Computershare eller kontakte Computershare pr. telefon. Du finder nærmere information herom i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen og blanketterne finder du under 'Relateret materiale'.

Hvis du har spørgsmål vedrørende adgangskort, fuldmagter eller brevstemmer, kan du kontakte Computershare A/S på telefon (+ 45) 4546 0997 eller via e-mailadressen gf@computershare.dk.

Har du andre spørgsmål vedrørende generalforsamlingen, kan du kontakte os via e-mailadressen generalmeetings@orsted.dk.

Materiale vedrørende vores tidligere generalforsamlinger finder du nedenfor.


Generalforsamling
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Nomineringskomité


Vores nomineringskomité evaluerer bestyrelsens og selskabets overholdelse af de regler, retningslinjer og principper, som skal understøtte os i at nå vores mål