Corporate governance redegørelser


Du kan finde vores corporate governance redegørelser via nedenstående links. Fra og med regnskabsåret 2018 er redegørelserne alene aflagt på engelsk.

Revisions- og risikokomité

Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.