Lovpligtige redegørelser


Du kan finde vores obligatoriske corporate governance redegørelser via nedenstående links.

Revisions- og risikokomité

Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.