Ørsted tildelt retten til at udvikle store havvindprojekter i Australien

Den australske regering har offentliggjort, at den har tildelt Ørsted en licens til at igangsætte forundersøgelser på sit første havvindmølleprojekt i Australien, og at den har til hensigt at tildele en licens til endnu et projekt efter en høringsproces. Ørsted vil bruge licenserne til at udvikle store havvindmølleparker ud for Gippslands kyst i delstaten Victoria. De forventes at blive idriftsat i starten af 2030'erne.

Licenserne giver Ørsted eneret til at udvikle de to havvindmølleprojekter. Ørsteds licensansøgninger blev vurderet i en konkurrencepræget proces.

Med placeringer 56-100 km ud for Gippslands kyst i delstaten Victoria ligger Ørsteds havvindmølleprojekter så langt ude, at de ikke kan ses fra land, samtidig med at der er fremragende vindforhold.

De næste skridt for projekterne vil være miljøundersøgelser, miljøvurderinger og udvikling af forsyningskæden. Ørsted vil modne projekterne med henblik på at deltage i fremtidige auktioner, som delstatsregeringen i Victoria vil afholde for at understøtte sit mål om 9 GW havvind inden 2040. Den første auktion forventes påbegyndt i slutningen af 2025.

Med forbehold for de ovennævnte skridt og en endelig investeringsbeslutning forventes projekterne at blive færdiggjort i faser fra begyndelsen af 2030'erne. Det er målet at optimere synergierne ved at have to havvindmølleprojekter ved siden af hinanden gennem stordriftsfordele samt fælles brug af ressourcer.

Ørsted vurderer, at klyngen har potentiale til at producere en samlet kapacitet på 4,8 GW vedvarende energi. Fremadrettet vil det betyde, at havvindmølleparkerne vil kunne levere strøm til, hvad der svarer til fire millioner australske husstande.

Per Mejnert Kristensen, Senior Vice President og regionsdirektør for Asien og Stillehavsområdet i Ørsted, siger:

”Med mere end 30 års erfaring og enestående ekspertise inden for havvindprojekter i stor skala er vi i Ørsted glade for at få tildelt disse licenser, så vi kan hjælpe Australien med at lancere landets nye industri og fremskynde omstillingen til vedvarende energi.”

"Vi tror på, at vi har sikret os de bedst mulige områder, og at vores foreslåede projekter i Victoria vil kunne levere en stabil og omkostningseffektiv forsyning af vedvarende energi. Vi ser frem til at kunne levere langsigtede fordele for lokalsamfundet, økonomien og miljøet i Gippsland og i Australien som helhed.” 

“Vi er overbeviste om, at der i Australien er alle de rette betingelser for at skabe et blomstrende marked for havvind, som det også vil være meget interessant at investere i. Vi vil fortsætte vores tætte samarbejde med den australske regering, delstatsregeringen i Victoria og alle interessenter for at sikre, at projekterne er værdiskabende for alle.”

Projektet vil efter planen skabe tusindvis af arbejdspladser og støtte lokale talenter i at komme ind i branchen gennem teknisk og kompetencemæssig efteruddannelse. Ørsted arbejder dedikeret på at opretholde de højeste standarder for miljøansvar og engagement i lokalsamfundet, herunder i forhold til traditionelle ejere, gennem hele udviklingsprocessen.

Fakta om Ørsteds havvindmølleprojekter i Gippsland 

Potentiel kapacitet: 2,8 GW (licensområde 1) og 2 GW (licensområde 2)
Sted: 56-100 km ud for Gippslands kyst i delstaten Victoria
Vanddybde: 60 m i gennemsnit 
Størrelse: 700 km2 (licensområde 1) og 490 km2 (licensområde 2)
Forventet idriftsættelse: I starten af 2030'erne 

Anerkendelse af land

Ørsted anerkender Gunaikurnai-folkets åndelige forbindelse til deres land, farvande og himmel. Siden tidernes morgen har Gunaikurnai-folket taget sig af det hellige land, som vores projekt skal udvikles på.
Vi vil respektere arven fra deres forfædre ved at værdsætte den stærke kultur, de har fastholdt i tusindvis af år. Sammen vil vi opbygge et respektfuldt autentisk forhold til folkets tidligere og nuværende ældste og muliggøre, at de drager direkte fordel af projektet.

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Jakob Gøtzsche Vesterager
99 55 78 21
javen@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted 
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger