Ørsted udsteder grønne hybridobligationer

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE.

Ørsted A/S (’Ørsted’) meddeler, at selskabet har til hensigt at udstede subordinerede grønne hybridobligationer i euro svarende til en benchmark størrelse med første rentejusteringstidspunkt efter 5,75 år (NC5.75) og med endelig udløb i 3024.

Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere Ørsteds EUR 500 million 2,25 % hybridobligationer udstedt i 2017, som har første rentejusteringstidspunkt den 24. november 2024, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af hybridobligationerne til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe deres beholdning af hybridobligationerne – se den særskilte koncernmeddelelse om købstilbuddet.

Provenuet fra udstedelsen vil blive allokeret til investeringer i projekter inden for vedvarende energi i overensstemmelse med Ørsteds ’green finance framework’, der har en ’second opinion’ med farven mørkegrøn (’Dark Green shading’) fra Cicero (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).

Ørsted har en rating på Baa1 med negativt outlook hos Moody’s, en rating på BBB med stabilt outlook hos Standard & Poor’s og en rating på BBB+ med stabilt outlook hos Fitch. Ørsteds nye grønne hybridobligationer forventes at få ratingen Baa3 hos Moody's, BB hos Standard & Poor's og BBB- hos Fitch.

I forbindelse med transaktionen vil Morgan Stanley fungere som ’joint bookrunner’ og ’global coordinator’ og ligeledes med Citi, Danske Bank, HSBC og J.P. Morgan som ’joint bookrunners’.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger