Ørsted frasælger andel i fire amerikanske landvindmølleparker til Stonepeak

Gennem partnerskabet med Stonepeak frigør Ørsted kapital til at understøtte selskabets forretningsplan og fremtidige værdiskabende projekter inden for vedvarende energi.

Ørsted har underskrevet en aftale med Stonepeak, et førende alternativt investeringsselskab med speciale i infrastruktur og reale aktiver, om at sælge en ejerandel i en portefølje bestående af fire amerikanske landvindmølleparker med en samlet kapacitet på 957 MW. Denne handel, som er en fortsættelse af Ørsteds program for delvise frasalg, er selskabets første partnerskab med Stonepeak og det andet store, delvise frasalg af flere aktiver i USA. 

Handlen har en værdi af ca. USD 300 millioner. Derudover har Ørsted tidligere rejst ca. USD 700 mio. i skatterabatter (såkaldt 'tax equity') til denne portefølje, hvilket bringer det samlede provenu op på ca. USD 1 mia. Stonepeak vil fremover modtage 80 % af kontantudlodningerne fra projekterne, mens Ørsted fortsat vil stå for driften af vindmølleparkerne. 

Som en del af handlen beholder Ørsted en ensidig tilbagekøbsoption på Stonepeaks andel, som kan benyttes under visse omstændigheder, efter handlen er afsluttet. Selvom handlen er struktureret anderledes, så svarer den i store træk til Ørsteds hidtidige frasalgsstrategi, hvor selskabet frasælger ejerandele i sine idriftsatte aktiver for at kunne frigøre og geninvestere kapital til fremtidige værdiskabende projekter. Denne unikke partnerskabsstruktur gør det muligt for Ørsted at sikre maksimal geninvestering af kapital og samtidig beholde beslutningskompetencen i forhold til driften og de langsigtede muligheder, som porteføljen giver. 

David Hardy, Executive Vice President og regionsdirektør for Amerika i Ørsted, siger: "Denne aftale er et godt eksempel på den værdi, som vores amerikanske projekter inden for vedvarende energi på land kan skabe for vores investorer, og samtidig viser den vores holistiske og fleksible tilgang til partnerskaber og frasalg. Ørsted vil fortsat stå for driften af de enkelte aktiver i hele deres levetid, og vi vil bruge den frigjorte kapital til at finansiere de projekter, der skaber mest værdi for vores interessenter og driver vores vækst inden for vedvarende energi." 

Anthony Borreca, Senior Managing Director hos Stonepeak, siger: "Vi ser et stigende behov for effektiv infrastruktur, der kan fremme den grønne omstilling, og landvind spiller fortsat en stor rolle i forhold til at imødekomme denne efterspørgsel. Ørsteds landvindmølleparker i USA er nyopførte og bygget med pålidelig teknologi, og vi tror derfor på, at de har potentialet til at kunne skabe en meningsfuld og positiv langsigtet indvirkning på de samfund, som de leverer strøm til. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med Ørsted om denne portefølje, der har en stor geografisk spredning, og hvor man har indgået elkøbsaftaler for store dele af produktionskapaciteten."

Fakta om porteføljen

  • Porteføljen består af fire vindmølleparker i tre amerikanske delstater: Ford Ridge Wind i Illinois, Helena Wind og Western Trail Wind i Texas samt Sunflower Wind i Kansas.
  • De fire vindmølleparker har en samlet kapacitet på 957 MW og fordeler sig på tre forskellige elmarkeder: Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), Midcontinent Independent System Operator (MISO) og Southwest Power Pool (SPP).
  • Alle projekterne er i drift, og der er indgået elkøbsaftaler for hele eller dele af produktionskapaciteten.
  • Ørsted bliver ledende medlem af partnerskabet og vil fortsat levere asset management-ydelser til projekterne.

Ørsted har i dag en portefølje på næsten 6 GW landvind-, solenergi- og batterilagringsprojekter i drift og under opførelse i USA.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Global Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com 

Ørsted Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com

Stonepeak
Kate Beers og Maya Brounstein
+1 (646) 540-5225. 
corporatecomms@stonepeak.com  

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Om Stonepeak
Stonepeak er et førende alternativt investeringsselskab med speciale i infrastruktur og reale aktiver, som forvalter aktiver for ca. USD 61,1 milliarder. Gennem sine investeringer i defensive virksomheder og virksomheder med ’hårde aktiver’ over hele verden skaber Stonepeak værdi for sine investorer og porteføljeselskaber med fokus på downside-beskyttelse og stærke risikojusterede afkast. Selskabet understøtter investeringsmetoder med fokus på ’private equity’ og kredit og leverer kapital, driftssupport og engageret partnerskab med det formål at øge investeringer i selskabets målsektorer, herunder kommunikationsudstyr, energi og energiomstilling, transport og logistik samt fast ejendom. Stonepeak har hovedsæde i New York og har kontorer i Hong Kong, Houston, London, Singapore og Sydney. Du kan læse mere om Stonepeak på www.stonepeak.com.

Vedhæftninger