Ørsted og Incheon City underskriver hensigtserklæring om at etablere havvindindustri i verdensklasse i Koreas Incheon-region

Ørsted har underskrevet en hensigtserklæring med Incheon Metropolitan City i Korea om at samarbejde om etableringen af en havvindindustri i verdensklasse i regionen. Formålet med aftalen er at etablere en succesfuld lokal vindindustri med afsæt i Ørsteds 1,6 GW havvindprojekt ud for Incheons kyst.
Foto fra underskriften. Fra venstre: Kommunikationsdirektør i Ørsted, Ingrid Reumert; klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard; borgmester for Incheon Metropolitan City, Yoo Jeong-bok; bestyrelsesleder i Ørsted, Thomas Thune Andersen; Koreas ambassadør i Danmark, Kim Hyung Gil; og Danmarks ambassadør i Korea, Svend Olling.

Gennem dette samarbejde vil Incheon yde administrativ støtte, herunder øge kendskabet til og viden om projektet lokalt, samt etablere politikker og infrastruktur for havvind, mens Ørsted vil trække på sine mere end 30 års erfaring og udvikle sine projekter til en skabelon, der kan være til gensidig gavn for de lokale beboere, virksomheder og leverandører.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesleder i Ørsted, underskrev på vegne af Ørsted-koncernen aftalen sammen med Yoo Jeong-bok, borgmester for Incheon, ved en ceremoni på Ørsteds kontorer i Gentofte. Deltagere ved begivenheden omfattede desuden klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, Koreas ambassadør i Danmark, Kim Hyung Gil, og Danmarks ambassadør i Korea, Svend Olling.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesleder for Ørsted A/S, siger:

”Ørsted kommer til at arbejde tæt sammen med Incheon om at lancere en ny havvindindustri og sætte skub i den økonomiske udvikling i regionen. Vi har i løbet af de sidste ti år opbygget en stor erfaring med at samarbejde med koreanske leverandører i vores globale portefølje. Vi vil bygge videre på denne arv med vores Incheon-projekt, der vil bane vejen for en sund og velfungerende havvindindustri ved at producere stabil vedvarende energi, tiltrække langsigtede investeringer og skabe arbejdspladser."

Yoo Jeong-bok, borgmester for Incheon Metropolitan City, siger:

"Havvind er et effektivt middel til at opnå en reduktion af CO2-udledningen og en ny industri, der kan vokse på en bæredygtig måde. Jeg forventer, at dagens aftale med Ørsted vil være med til at revitalisere vores lokale økonomi, booste forsyningskæden og skabe en fantastisk mulighed for at udvikle havvindprojekter til gavn for regionen og væksten i vores lokale industri."

Om Ørsteds Incheon-projekt

Koreas ministerium for handel, industri og energi udstedte i november 2023 en såkaldt ’Electricity Business License’ (EBL) på 1,6 GW, som giver Ørsted eneret til at udvikle en havvindmøllepark 70 km ud for Incheons kyst. Den færdige havvindmøllepark bliver Koreas største og vil dermed sætte skub i landets omstilling hen med en nettoudledning på nul, samtidig med at den vil skabe lokale arbejdspladser og muligheder for leverandører med udgangspunkt i Ørsteds brancheførende ekspertise inden for bæredygtighed.

De næste skridt for Ørsteds Incheon-havvindprojekt omfatter miljøvurderinger, forundersøgelser og forberedelse på at deltage i Koreas årlige vindauktion til fast pris.

Hvis dette lykkes, og Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning, forventes projektet at stå færdigt i begyndelsen af 2030’erne.

Ørsteds Incheon-projekt kan bidrage til Incheons mål om at opnå en nettoudledning på nul og kan levere grøn energi til over 1 million koreanske husstande og samtidig reducere CO2-udledningen med ca. 4 millioner tons årligt.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations

Jakob Gøtzsche Vesterager

99 55 78 21

javen@orsted.com


Investor Relations

Rasmus Keglberg Hærvig

99 55 90 95

ir@orsted.com

 

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.