Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om vindmølleparken Farranrory i Irland

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om Farranrory Landvindmøllepark, som ligger i Tipperary i det sydvestlige Irland. Farranrory bliver selskabets 22. vindmøllepark i Irland.

Den 43,2 MW store vindmøllepark, der kommer til at bestå af ni vindmøller, forventes at være i fuld drift i sommeren 2026 og vil bringe Ørsteds driftskapacitet inden for solenergi og landvind i Irland og Nordirland op på over 500 MW. 
 
Investeringsbeslutningen kommer i forlængelse af, at Ørsted i september 2023 fik tildelt en kontrakt på projektet i den irske regerings auktion over vedvarende elektricitet (RESS 3). Den gennemsnitlige afregningspris i RESS 3-auktionen var 100,47 euro pr. MWh, hvilket er i overensstemmelse med lignende ordninger på andre europæiske markeder. RESS 3 tildelte også en kontrakt til Garreenleen-projektet, som i december blev Ørsteds første irske solcelleprojekt til at opnå endelig investeringsbeslutning og påbegynde anlægsfasen. 

Kieran White, Ørsteds direktør for Onshore i Europa, siger om investeringsbeslutningen: "Vindenergi spiller en afgørende rolle i omstillingen til vedvarende energi, og vi er stolte af at kunne bekræfte, at vi vil investere i vores 22. irske vindmøllepark. Investeringsbeslutningen understreger vores ønske om at levere grøn energi til det irske elnet, nedbringe prisen på elektricitet for forbrugerne og bidrage til Irlands energiuafhængighed. Forudsat at projektet opnår nettilslutning, ser vi frem til at bringe vindmølleparken i kommerciel drift i løbet af sommeren 2026.”    

Den energi, som Farranrory Landvindmøllepark producerer, vil kunne forsyne, hvad der svarer til 25.000 irske husstande med grøn strøm. Med dagens investeringsbeslutning vil projektet også installere den nødvendige infrastruktur for at gøre klar til nettilslutning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger