Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om sin første irske solcellepark

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om første fase af solcelleparken Garreenleen, der er selskabets første investering i solenergi i Irland.

Solcelleanlægget på 81 MW, der ligger 15 km uden for Carlow, forventes at være i drift i 2026 og vil bringe Ørsteds idriftsatte kapacitet i Irland op på næsten 500 MW. 
Investeringsbeslutningen kommer i forlængelse af, at Ørsted fik tildelt en kontrakt på projektet i den irske regerings auktion over vedvarende elektricitet (RESS 3) i september 2023, hvor Ørsted fik godkendt to projekter (henholdsvis vind og sol) på i alt 124 MW. Den gennemsnitlige afregningspris i RESS 3-auktionen var 100,47 euro pr. MWh, hvilket er i overensstemmelse med lignende ordninger på andre europæiske markeder.    

Kieran White, Senior Vice President for Onshore i Region Europa hos Ørsted, siger om investeringsbeslutningen: "Solenergi er en vigtig komponent i at omstille det irske elsystem til udelukkende at køre på grøn energi, og jeg er glad for at kunne bekræfte, at Ørsted har besluttet at investere i sin første irske solcellepark."   

Han fortsætter: "Dette bliver vores første solenergiprojekt i Irland, og vores stærke portefølje af andre projekter, der snart er klar til at opnå godkendelse og få tildelt netadgang, giver os grund til at tro, at flere vil følge efter."   

"Garreenleen er et attraktivt solenergiprojekt, fordi der er kort afstand til et centralt knudepunkt i det nationale elnet i et område, hvor begrænsningerne i nettet forventes at være lave. Med investeringsbeslutningen vil projektet også kunne etablere den netinfrastruktur, der er nødvendig for at forbinde den anden fase af projektet, som vi håber at tage beslutning om inden for det næste år."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations

Thor R. Wilkens

99 55 44 07

thrwi@orsted.com

 

Investor Relations

Rasmus Keglberg Hærvig

99 55 90 95

IR@orsted.com

 

 

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger