Ørsted og UC Berkeley-universitetet indgår samarbejde for at fremme udbygning af vedvarende energi med fokus på værdiskabelse for mennesker og lokalsamfund

Ørsted og Haas-fakultetets ’Center for Responsible Business’-institut på UC Berkeley-universitetet i Californien, hvor man forsker i ansvarlig virksomhedsledelse, har indgået et flerårigt partnerskab for at fremme den positive samfundseffekt af projekter inden for vedvarende energi. Ørsted og Haas-fakultetet vil samle organisationer i lokalsamfundet, beslutningstagere og brancheeksperter med det formål at skabe et grundlag for vedvarende energi, der skaber værdi for mennesker.
Berkeley Haas campus i Californien.
Berkeley Haas campus i Californien.

For at begrænse den globale opvarmning skal udbygningen af vedvarende energi mere end tredobles hvert år inden udgangen af 20301.  I deres rapport fra 2023 understregede FN’s klimapanel (’Intergovernmental Panel on Climate Change’ – IPPC), hvor afgørende det er at sikre, at omstillingen til vedvarende energi sker i det tempo og omfang, der er nødvendigt, samtidig med at den skaber værdi for mennesker og lokalsamfund2.

En acceleration af udbygningen af vedvarende energi udgør en stor mulighed for at skabe en positiv samfundsmæssig forandring for beskæftigelsen, udviklingen af arbejdsstyrken og hensynet til miljøet og folkesundheden. Lokalsamfundenes støtte til vedvarende energi og samarbejde om udbygningen vil blive endnu vigtigere, i takt med at der kommer fart på omstillingen af energisystemet.

Som det første energiselskab i verden med et langsigtet videnskabeligt baseret mål om en nettoudledning på nul og et mål om at sikre en netto-positiv biodiversitetspåvirkning vil Ørsted udnytte sin brancheførende ekspertise inden for bæredygtighed til også at spille en rolle i forhold til at definere universelle standarder for at fremme den positive samfundseffekt.

Med det nye partnerskab ønsker Ørsted og Haas-fakultetet på UC Berkeley-universitetet i USA at skabe et grundlag for udarbejdelsen af standardiserede rammer for hele branchen i forhold til den sociale samfundseffekt af projekter inden for vedvarende energi. Disse rammer kan omfatte faktorer som jobkvalitet, uddannelse, inklusion, sundhed, engagement i lokalsamfund og lignende.

Formålet med disse rammer er at sætte skub i den positive samfundsmæssige effekt af udviklingen af vedvarende energi og give kunder, regeringer og finanssektoren mulighed for at vurdere projekternes samfundsmæssige værdi.

Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed, siger:
"Hos Ørsted har vi en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, hvor vi som virksomhed giver mere tilbage til samfundet og naturen, end vi tager. Vores vindmølleparker og solcelleanlæg skal have en positiv indvirkning på de personer, der bor og arbejder i nærheden. Gennem vores samarbejde med UC Berkeley vil vi opstille fælles kriterier for vedvarende energi med fokus på at skabe værdi for mennesker, fremme bevidstheden om vedvarende energi og gøre en indsats i vores branche for at fremme trivslen i lokalsamfundene omkring vores anlæg."

De bedste metoder til at samarbejde med og skabe værdi for mennesker
Ørsted har i øjeblikket 15,5 GW vedvarende energi i drift, mens 4,9 GW er under opførelse på tværs af teknologier.

Ørsted har sat et mål om at nå en kapacitet på 17,5 GW for hav- og landvind, solenergi og energilagring i 2030.

Når vi udvider vores globale produktion af vedvarende energi, samarbejder vi med lokalsamfundene som en betroet partner, hvor vi tilbyder lokalsamfundene fordele som høj jobkvalitet, uddannelse, udvikling af forsyningskæden og genopretning af biodiversitet.

Et nyligt eksempel på Ørsteds tilgang til social bæredygtighed er ’Wind Power Ready’-programmet i USA. Dette program rekrutterer aktivt kandidater fra de lokalsamfund, hvor Ørsted udvikler projekter, og tilbyder betalt uddannelse og støtte, hvilket giver de lokale mulighed for en karriere som vindteknikere.
Dette initiativ er udviklet i samarbejde med det lokale Rowan College og andre statslige og lokale organisationer med det formål at kunne ansætte vindteknikere fra nærområdet i New Jersey. Ved at investere i medarbejdere fra lokalsamfund i nærheden af Ørsteds drifts- og vedligeholdelsesfaciliteter ønsker vi med Wind Power Ready at håndtere historiske uligheder og give enkeltpersoner adgang til sikre, vellønnede og langsigtede karrieremuligheder. 

Organiserede medarbejdere til havvind
Ørsted var også den første udvikler af havvind, der forpligtede sig til at ansætte fagforeningsorganiserede medarbejdere ved opførelsen af havvindprojekter gennem den brancheførende nationale aftale om havvind (NOWA) mellem Ørsted og fagforeningen ’North America’s Building Trades Unions’ (NABTU).
Aftalen omfatter bestemmelser om uddannelse og ansættelse, der skal øge kompetencerne for fagforeningens medlemmer, fremme en mangfoldig, retfærdig og inkluderende arbejdsstyrke med mål for mangfoldighed, tilbyde lokale uddannelsesprogrammer og monitorering af mangfoldigheden i arbejdsstyrken og udvide mulighederne inden for havvind for beboerne i lokalsamfundet.

Pamela Farrell Venzke, der er ansvarlig for Corporate Affairs relateret til Ørsteds aktiviteter i Region Americas, siger:
"Udbygningen af grøn energi forudsætter en stor omstilling af vores energiinfrastruktur, hvilket indebærer både en mulighed og et ansvar for at levere en stor grad af værdiskabelse for både mennesker og natur. Omstillingen af energisystemet vil skabe titusindvis af arbejdspladser, drive økonomisk vækst og skabe beskæftigelse, hvor der tages hensyn til den enkelte families behov. Vi ser frem til at samarbejde med UC Berkeley-universitetets Haas-fakultet, der er førende inden for forskning i virksomheders bæredygtighed, om at videreudvikle vores egen praksis inden for social bæredygtighed og bane vejen for, at branchen kan skabe mere værdi for mennesker."

Som en del af dette partnerskab vil Haas-fakultetets ’Center for Responsible Business’-institut og Ørsted samle eksperter fra den offentlige og privat sektor for at skabe et udgangspunkt for at måle, hvordan projekter inden for vedvarende energi skaber værdi for mennesker og lokalsamfund. Gennem akademisk forskning, rundbordsdiskussioner med interessenter og business case-undersøgelser vil partnerskabet indlede en verdensomspændende dialog om nødvendigheden af og tilgangen til at vurdere og sammenligne den samlede samfundseffekt af anlæg til produktion af vedvarende energi, hvilket i sidste ende skal føre til en udbygning af vedvarende energi, der skaber værdi for mennesker.

Ann E. Harrison, dekan for Haas-fakultetet på UC Berkeley-universitetet, siger: 
"Som en anerkendt leder inden for undervisning og forskning inden for bæredygtighed glæder vi os til at arbejde sammen med Ørsted. På Haas vil vi gøre den næste generation af erhvervsledere i stand til at håndtere verdens mest presserende bæredygtighedsudfordringer og lede virksomheder, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet. Dette flerårige partnerskab med Ørsted, der er en anerkendt leder inden for global bæredygtighed, er helt i tråd med denne mission."

Læs mere om, hvordan Ørsted leverer grøn energi her.

Læs mere om Haas-fakultetets ’Center for Responsible Business’-institut på UC Berkeley-universitetet  her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsteds presseafdeling

Thor R. Wilkens

+45 99 55 44 07

thrwi@orsted.com


Ørsted US Media Relations

Ryan Ferguson

+1 8572686558

ryfer@orsted.com


Berkeley Haas Media Relations

Kim Girard

Haas School of Business

kim_girard@berkeley.edu