Ørsted og Terra Solar går sammen om at udvikle en portefølje på 400 MW solenergi i Irland

Ørsted har indgået aftale med Terra Solar, en udvikler af vedvarende energi med hovedsæde i Dublin, om sammen at udvikle en portefølje af irske solenergiprojekter. Projekterne får en samlet kapacitet på op til 400 MW, hvilket er nok til at forsyne over 90.000 irske husstande med grøn strøm.

Med partnerskabet udvider Ørsteds sin irske portefølje af solenergiprojekter, som nu udgør over 600 MW. Såfremt projekterne opnår etableringstilladelse og godkendelse til at tilslutte det irske elnet, forventes porteføljen at være idriftsat inden 2030 og dermed kunne bidrage til den irske regerings klimahandlingsplan, som inkluderer et mål på 8 GW solenergi. 

Den grønne strøm, som projekterne kommer til at producere, vil kunne afsættes på flere forskellige måder, herunder via langsigtede elkøbsaftaler og fremtidige udbud under den irske støtteordning ‘Renewable Electricity Support Scheme’ (RESS).

Den irske investering kommer i forlængelse af, at Ørsted i sidste uge trådte ind på det britiske marked for solenergi med udviklingen af et foreslået solcelleanlæg på 740 MW med tilhørende batterilagringsanlæg i Nottinghamshire i det nordøstlige England. 

TJ Hunter, Senior Director og Ørsteds chef for Development & Operations i Storbritannien og Irland, siger: "Vi er glade for at kunne udvide vores eksisterende samarbejde med Terra Solar og sammen udvikle disse projekter, som vil bidrage til Ørsteds mål om at nå en global kapacitet på 17,5 GW inden for vedvarende energi på land i 2030."

Han tilføjer: "Solenergi er afgørende for at kunne omstille det irske energisystem til udelukkende at køre på grøn energi. Varmt sommervejr og lave vindhastigheder har lagt pres på det irske elnet, strømpriserne er for høje på grund af den overdrevne afhængighed af fossile brændstoffer, og CO2-intensiteten i Irlands elproduktion ligger blandt de højeste i Europa. For at løse disse problemer og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer er vi nødt til at udbygge solenergi sammen med landvind, havvind og energilagring." 

André Fernon, direktør i Terra Solar, siger: "Vi er i Terra Solar glade for at have fået mulighed for at arbejde sammen med Ørsted om at udvikle de solenergiprojekter, der er blevet offentliggjort i dag. Med en samlet kapacitet på op til 400 MW vil dette partnerskab udgøre et markant bidrag til Irlands grønne omstilling, styrke den indenlandske energiforsyning og sikre de irske forbrugere grøn strøm til konkurrencedygtige priser." 

Ørsted har i øjeblikket 378 MW landvind i drift i Irland, hvilket er nok til at forsyne over 230.000 husstande med grøn strøm. Derudover har Ørsted to irske solenergiprojekter under udvikling, og tidligere på året indgik selskabet et partnerskab med ESB om at udvikle en irsk havvindportefølje. 

Ørsted er kåret som et af verdens mest bæredygtige energiselskaber, og i USA og Europa har selskabet en samlet kapacitet på over 5,7 GW vedvarende energi på land, som enten er i drift, under opførelse eller er godkendt til opførelse. Ørsteds irske hovedkvarter i Cork beskæftiger over 100 medarbejdere.   

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Presseafdelingen
Tom Christiansen    
99 55 60 17 
tomlc@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger