Aftale om salg af Hornsea 2’s transmissionsanlæg

Breesea Limited, Soundmark Wind Limited og Sonningmay Wind Limited, et joint venture ejet af Ørsted (50 %) og AXA IM Alts og Crédit Agricole Assurances (CAA) (i fællesskab 50 %), har underskrevet en aftale om salg af deres transmissionsanlæg til Diamond Transmission Partners Hornsea Two Limited (’DTP’).
DTP er et partnerskab mellem Diamond Transmission Corporation Limited og HICL Infrastructure PLC.

Frasalget sker i overensstemmelse med de britiske bestemmelser for offshore-transmissionsejere (’OFTO’). Efter en udbudsrunde udpegede Ofgem i september 2022 DTP som foretrukken tilbudsgiver på koncessionen for transmissionsanlæggene til Hornsea 2 Havvindmøllepark.

Transmissionsanlæggene omfatter onshore-transformerstationen, eksportkabler, en offshore-station med reaktiv effektkompensation (reactive compensation substation) og offshore-transformerstationen. Transmissionsanlæggene er af Ofgem vurderet til en værdi af GBP 1,141 milliarder.

Ørsted skal under en langsigtet aftale håndtere drift og vedligehold af transmissionsanlæggene for DTP.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Thor Wilkens
99 55 44 07
thrwi@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftninger