Ørsted og ESVAGT underskriver aftale om endnu et metanoldrevet fartøj

I 2024 søsættes verdens første servicefartøj til havvind, der kan sejle på grønne brændstoffer, fra den engelske østkyst som resultatet af en banebrydende aftale mellem Ørsted og ESVAGT, der blev underskrevet i 2022. De to selskaber udbygger nu deres samarbejde om at gøre driften af havvindvindmølleparker grønnere med en aftale om endnu et grønt servicefartøj (SOV).

Ørsted og ESVAGT har underskrevet aftale om et søsterfartøj til verdens første metanoldrevne servicefartøj (SOV), som blev præsenteret i 2022, hvilket yderligere understreger begge parters ønske om at nedbringe CO2-udledningen fra forsyningskæden inden for havvind. Den nye SOV skal søsættes i 2026, hvor det vil sejle ud fra Ørsteds hub på den engelske østkyst på en 10-årig kontrakt.

Det nye servicefartøj bliver udstyret med ’dual fuel’-motorer, der kan sejle på vedvarende e-metanol produceret ved hjælp af vedvarende energi og biogent kulstof, hvilket vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 4.500 tons. Ørsted har etableret sig som en pioner inden for grønne skibsbrændstoffer ved at tage endelig investeringsbeslutning på FlagshipONE i Sverige, der bliver det største anlæg til produktion af vedvarende e-metanol i Europa. Ørsted forventer selv at levere metanolen for begge servicefartøjer. Flere andre virksomheder inden for søfart har bestilt metanoldrevne fartøjer, hvilket understreger, at efterspørgslen efter grønne brændstoffer materialiserer sig hastigt.

En havvindmøllepark udleder allerede 99 % mindre CO2 end et kulfyret kraftværk i løbet af sin levetid, når produktion, opførelse og installation medregnes. Ørsted har et mål om en nettoudledning på nul fra sin energiproduktion og drift inden 2025, og beslutningen om at investere i endnu et grønt servicefartøj bygger videre på dette, når Ørsted arbejder hen mod at opnå sit videnskabeligt baserede mål om en nettoudledning på nul på tværs af hele værdikæden inden 2040.

Mark Porter, chef for Operations Europe i Ørsted, siger:

”Som verdens førende virksomhed inden for havvind arbejder Ørsted hele tiden på at finde de bedste grønne alternativer til fossile brændstoffer. E-metanol er et stærkt match til vores servicefartøjer, og vi er meget glade for, at vi sammen med ESVAGT snart kan udvide vores flåde med endnu et metanoldrevet fartøj.”

Søren Karas, kommerciel og strategisk direktør hos ESVAGT, siger:

”Vi er meget glade for at udvide vores samarbejde med Ørsted om denne banebrydende indsats. Som den globale markedsleder inden for maritim service af havvindmølleparker er ESVAGT dybt engageret i kontinuerligt at innovere og levere lavemissionsløsninger. Vi ser frem til at lancere de første metanol-drevne servicefartøjer på markedet.”

Ørsted har implementeret en strategisk tilgang til at reducere sine udledninger fra logistikarbejdet til havs gennem effektivitetsinitiativer, herunder optimering af sejlruter og sejlads ved hastigheder, der sparer brændstof. Ørsted har også implementeret lette hybridfartøjer til transport af mandskab for at øge brændstofeffektiviteten. Ørsted har desuden lagt sig i front i havvindindustrien for at bygge vindmølleparker med netto-nuludledninger. Dette sker ved at arbejde med partnere og leverandører om at forfølge lavemissionsløsninger på tværs af drift, opførelse og produktion.

ESVAGT er en pioner inden for SOV-konceptet og har fortsat sin innovative og holistiske tilgang til at drive energieffektiv og sikker skibsfart. Fra skrogdesign og motorkonfiguration til flere forskellige muligheder for personoverførsel, besætningstræning, digitalisering og alternative brændstoffer fortsætter ESVAGT med at undersøge alle muligheder for at fremme den grønne omstilling og bæredygtige drift.

I de seneste to år har Ørsted opbygget en varieret portefølje af projekter med fokus på grønne brændstoffer. Tre af disse omfatter produktion af e-metanol til skibsfart. Porteføljen omfatter FlagshipONE i Sverige, som Ørsted netop har truffet endelig investeringsbeslutning om, og som kommer til at levere 50.000 tons e-metanol om året fra 2025. Derudover er der ’Project Star’ på den amerikanske golfkyst, der skal levere 300.000 tons e-metanol til A.P. Møller – Mærsks flåde af CO2-neutrale fartøjer samt projektet ’Green Fuels for Denmark’ i København, hvor Ørsted samarbejder med større danske aktører inden for tung transport, herunder skibsfart.

Fakta: Et flydende hjem til havvind

Det kræver en stor indsats at servicere en havvindmøllepark, og opgaven håndteres af et specialistteam af serviceteknikere, som ofte er på havet i flere uger ad gangen. Imens bor serviceteknikerne på et servicefartøj (SOV), som også er udstyret med et værksted og har opbevaringsplads til meget af det udstyr og de reservedele, som bruges til at servicere en havvindmøllepark.

Det nye topmoderne servicefartøj fra ESVAGT anvender den nyeste teknologi, og ESVAGT-mandskabet er specialister i at operere skibet og udstyret med digitale værktøjer til at løse opgaven. SOV’en er designet med både komfort og produktivitet for øje, så den udgør en meget effektiv arbejdsplads og giver teknikerne sikker adgang til vindmøllerne via en bevægelseskompenserende gangbro og specialfartøjer til mandskabstransport samt en kran til at løfte tunge reservedele. Desuden fungerer den også som et flydende hjem med rekreative faciliteter til besætningen og teknikerne, herunder fitnessfaciliteter, et opholdsrum, en biograf og individuel indkvartering. Servicefartøjet er også udstyret med helikopterdæk, som gør det muligt at komme hurtigt til og fra land.

Fakta om fartøjet

Hoveddata:

Samlet længde:              93,00 m

Bredde:                       19,60 m

Maksimal dybgang:         6,50 m

Hastighed: ca. 14 knob

Indkvartering: 124 personer

Helikopterdæk: Diameter=18 m/9 t