ESB og Ørsted indgår partnerskab om vigtig irsk havvindaftale

ESB, Irlands førende energiselskab, og Ørsted, verdens førende virksomhed inden for havvind, har indgået aftale om sammen at udvikle en irsk havvindportefølje. Den irske erhvervs- og handelsminister, Simon Coveney, ESB’s direktør for produktion og handel, Jim Dollard, og Ørsteds landechef for Irland og Storbritannien, Duncan Clark, præsenterede her til formiddag aftalen i handelskammeret i Cork.

Med aftalen, som er Irlands mest ambitiøse partnerskab til dato, bliver Ørsted 50/50-partner i en portefølje af udviklingsprojekter inden for havvind ud for Irlands kyst. Samarbejdet kan potentielt udmøntes i op til 5 GW vedvarende energi samt tilhørende projekter inden for vedvarende brint. Det første af projektererne forventes at deltage i den næste irske havvindauktion, ORESS 2.1.

Med et havområde, der er mere end ti gange så stort som landarealet, har Irland ideelle forudsætninger for at udvikle en stærk og dynamisk havvindsektor, som kan bidrage til at reducere CO2-udledningen fra det irske elsystem og bane vejen for eksport af vedvarende energi til Europa. Samarbejdet omfatter også en aftale om at afsøge mulighederne for produktion af vedvarende brint fra projekterne på længere sigt. Målet er at bidrage til at indfri den irske regerings 2030-mål om at installere 7 GW havvind og på sigt opnå en nettoudledning på nul.

Simon Coveney, irsk minister for erhverv, handel og beskæftigelse, glæder sig over aftalen og udtaler:

“Den irske regering arbejder på at skabe en stærk havvindsektor, som vil sikre os en masse grøn og pålidelig energi. Vi har vedtaget en ambitiøs klimahandlingsplan, som omfatter et mål om 5 GW havvind inden udgangen af 2030, hvor 80 % af elektriciteten skal komme fra vedvarende energi. Ministeriets nationale strategi for havvind vil yderligere understøtte dette. Dagens udmelding er en stor tillidserklæring til Irlands bæredygtige fremtid og en vigtig milepæl i opbygningen af et nyt energisystem, som er både pålideligt, billigt og grønt.”

Jim Dollard, direktør for produktion og handel i ESB, siger: 

”ESB har i de senere år opbygget stor ekspertise inden for havvind og deltaget i større projekter med førende energiselskaber samt opnået en betydelig tilstedeværelse på markedet for havvind i Irland og Storbritannien.”

Han fortsætter: ”ESB er i gang med at udvikle en stor pipeline af projekter inden for vedvarende energi, som bl.a. omfatter en solid portefølje af havvindprojekter ud for Irlands kyst. Vi er glade for, at vi kan udvikle denne portefølje i Irland sammen med Ørsted, som er verdens førende inden for havvind. Havvind kommer til at spille en central rolle i realiseringen af ESB’s strategi: ’Driven to Make a Difference – Net Zero by 2040’, og samarbejdet med Ørsted er et vigtigt skridt i denne retning.”

Duncan Clark, Ørsteds landechef for Irland og Storbritannien, siger: 

”Vi har allerede en stærk irsk portefølje inden for landvind og glæder os til sammen med ESB også at komme i gang med det irske havvindmarked. ESB bragte i sin tid elektriciteten til Irland og spiller i dag en vigtig rolle i forhold til at nå en nettoudledning på nul.” 

Han tilføjer: ”Samarbejdet kombinerer vores fælles styrker, som er relevante for udviklingen af dette marked, og giver gode muligheder for at bringe Ørsteds globale ekspertise inden for havvind i spil i Irland. Lige fra verdens første havvindmølle i Danmark i 1991 til verdens største idriftsatte havvindmøllepark, Hornsea 2 i Storbritannien, har Ørsted været drivkraften i kommercialiseringen af havvindindustrien i Europa, Asien og USA som en del af vores vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.”  

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Presseafdelingen
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro).  

Om ESB
ESB har været Irlands førende energiselskab siden etableringen i 1927 og er drevet af en vision om at udvikle samfundet og skabe en fremtid med en nettoudledning på nul til gavn for vores kunder og de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. 

Selskabets strategi: ’Driven to Make a Difference: Net Zero by 2040’, der blev lanceret i 2022, indeholder en klar plan for, hvordan ESB vil opnå en nettoudledning på nul inden udgangen af 2040. Strategien indeholder også et videnskabeligt baseret mål for 2030, som ESB skal nå for at sikre, at CO2-udledningen fra driften reduceres i det nødvendige tempo og omfang.

Som et stærkt og diversificeret energiselskab dækker ESB’s aktiviteter hele elmarkedet, lige fra produktion, transmission og distribution til forsyning af kunder, og derudover bruges vores fibernet til telekommunikation. ESB er et førende irsk energiselskab med en reguleret aktivbase på ca. 12,0 mia. euro (som omfatter ESB Networks på 9,7 mia. euro og NIE Networks på 2,3 mia. euro), en andel på 30 % af elproduktionen på det irske marked og forsyningsvirksomheder, der leverer el og gas til mere end 2 mio. kunder i både Irland og Storbritannien. ESB-koncernen havde pr. 31. december 2022 over 8.000 medarbejdere.

 

Vedhæftninger