INDFRIELSESMEDDELELSE

Meddelelse til ejerne af 700.000.000 euro subordinerede hybridobligationer med forfald i år 3013 (’Obligationerne’; ISIN: XS0943370543) udstedt af Ørsted A/S (tidligere DONG Energy A/S)(”Udsteder”) 26 Juni 2013 Udnyttelse af Udsteders ret til tidlig indfrielse af Obligationerne

DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 (Securities Act) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Der henvises til Obligationernes vilkår og betingelser (”Vilkår og Betingelser”).

Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af obligationernes Vilkår og Betingelser.

Udsteder giver hermed uigenkaldelig meddelelse til de tilbageværende ejere af Obligationerne om, at Udsteder gør brug af sin mulighed for at indfri Obligationerne i henhold til klausul 6(b) i obligationernes Vilkår og Betingelser (Redemption at the option of issuer) (“Indfrielse”). Indfrielse vil finde sted d. 26 Juni 2023 på Obligationernes First Par Call Date (”Indfrielsesdatoen”).

Som angivet i klausul 6(b) i obligationernes Vilkår og Betingelser, vil alle udestående Obligationer blive indfriet til hovedstolen (pr. 1.000 euro) med påløbne rente til (men eksklusiv) Indfrielsesdatoen (”Indfrielsesbeløbet”). Der vil ingen udestående betalinger være efter Indfrielse.

Indfrielsesbeløbet udbetales til ejerene af Obligationerne, der er registret i Euroclear  og Clearstream ved slutningen af dagen d. 23 Juni 2023, som er dagen umiddelbart før Indfrielsesdatoen.

Betalingen af det samlede Indfrielsesbeløb til Euroclear og Clearstream vil frigøre Udsteder for alle betalingsforpligelser overfor ejerene af Obligationerne, og der betales ikke yderligere rente til Obligationsejerne ved forsinkelser i overførelsen gennem Euroclear og Clearstream eller anden relevant tredjepart.

Efter Indfrielse vil der ikke være nogen udestående Obligationer, og Obligationerne vil blive afnoteret på Luxembourg Stock Exchange, hvorved de med virkning fra Indfrielsesdatoen ikke længere vil kunne handles.

Denne meddelelse om Udsteders Indfrielse af Obligationerne er uigenkaldelig.

Denne meddelelse skal ikke tolkes som hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge Obligationer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com  

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com  

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger