Ørsted, Simply Blue Group og Subsea7 tildelt område til flydende havvind i Skotland

Salamander, et joint venture mellem Ørsted, Simply Blue Group og Subsea7, har fået tilbudt en eksklusivitetsaftale som en del af Crown Estate Scotlands leasingrunde for innovation, olie og gas (Innovation and Targeted Oil and Gas (INTOG)).

Det 100 MW store Salamander-projekt, der skal ligge 35 km ud for Peterhead på Skotlands østkyst, skal give landet og dets forsyningskæde mulighed for at levere flydende havvind, inden den store ScotWind-udbygning går i gang. 

I løbet af de næste ti år skal der efter planen installeres adskillige gigawatt flydende havvind i Skotland og Storbritannien, og Salamander bliver et vigtigt skridt på vejen mod at sikre, at de lokale forsyningskæder er klar og kan udnytte denne mulighed fuldt ud. 

Salamander-projektet vil gøre brug af en række innovative teknologier i kommerciel skala, så disse er klar til udrulning i industriel skala, som der bliver behov for på ScotWind-projekterne. Disse teknologier er afgørende for at sikre, at flydende havvindenergi bliver leveret, at prisen er fornuftig, og at den tilfører værdi til den lokale industri og lokale virksomheder. 

INTOG-udbudsrunden blev opdelt i to spor – ét spor for mindre innovationsprojekter på maksimalt 100 MW og ét for større projekter forbundet med infrastruktur til olie og gas. Salamander fik tildelt sit område i innovationssporet. 

Huw Bell, projektdirektør for Salamander-projektet, siger: ”INTOG giver os mulighed for at komme videre med projektet, som får stor betydning for, hvordan branchen kommer til at levere flydende havvind i fremtiden og vil hjælpe den skotske forsyningskæde med at blive klar til at levere på det lokale og internationale marked. Vi forventer, at vi med vores tilgang til flydende havvind kan understøtte sektoren i at reducere omkostningerne på samme måde, som bundfast havvind har gjort i løbet af de seneste ti år. Ved at reducere teknologirisikoen ved flydende havvind til fremtidige kommercielle projekter kan Skotland drage mest mulig økonomisk fordel af landets store havvindressourcer og skabe langsigtede, lokale arbejdspladser.”

Der foretages i øjeblikket miljøvurdering (VVM) af Salamander-projektet. Projektteamet har indsendt VVM-rapport til ’Marine Scotland’ og ’Aberdeenshire Council’, der nu har sendt den videre til høring hos lovpligtige og ikke-lovpligtige konsulenter til gennemgang og feedback på det foreslåede projekt. Projektet har indgået en nettilslutningsaftale med National Grid, så projektet kan leveres inden udgangen af 2030 og bidrage til Storbritanniens mål om at have 5 GW flydende havvind. 

Gabriel Davies, der står i spidsen for Ørsteds program for flydende havvind, udtaler: ”Salamander er et springbræt til at fremme og støtte innovative, vedvarende forsyningskæder i Skotland, så de på bedst mulig vis kan understøtte mulighederne for udbygning af vedvarende energi i hele verden. Flydende havvind er på vej mod en industrialisering, og i den forbindelse vil Salamander komme til at spille en afgørende rolle i at reducere omkostninger og fremskynde teknologiens kommercielle udbredelse i fuld skala.”

Duncan Clark, landechef for Storbritannien og Irland i Ørsted, siger: "Denne aftale kommer et år efter, at vi sikrede os Stromar-projektet, et 1 GW stort område til flydende havvind, i ScotWind-udbuddet og markerer dermed endnu en vigtig milepæl i vores globale strategi for flydende havvind. Salamander udgør sammen med Stromar-projektet en portefølje af komplementære udviklingsprojekter for flydende havvind i Skotland."

For yderligere information kontakt venligst:

Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17 
tomlc@orsted.com 

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Simply Blue Group
Simply Blue Group, der har hovedsæde i Cork i Irland, er en førende udvikler af blå økonomi med fokus på at erstatte fossile brændstoffer med ren havenergi. Virksomheden udvikler banebrydende projekter inden for blå økonomi – flydende havvind, bølgeenergi og akvakultursystemer med lav miljøpåvirkning – alt sammen i harmoni med havet. Selskabet har en portefølje af flydende havvindprojekter på over 10 GW på verdensplan. 
Simply Blue er dedikeret til at skabe nye økonomiske muligheder for kystsamfundene samt til at udvikle projekter, der sameksisterer med bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havmiljøet. Simply Blue Group har et passioneret team på over 100 medarbejdere og har kontorer i Cork, Dublin, Newquay, Pembrokeshire, Edinburgh, Hamborg, Bilbao, Oregon og Nova Scotia. Du kan læse mere om vores projekter inden for blå økonomi på www.simplybluegroup.com.

Om Subsea7
Subsea7 er en global leder inden for levering af offshore-projekter og -tjenester til energiindustrien. Subsea7 muliggør grøn omstilling gennem udvikling af olie og gas med lavere kulstofindhold og ved at muliggøre vækst i vedvarende energi og nye energiformer. Subsea7 skaber bæredygtig værdi ved at levere de offshore-energiomstillingsløsninger, som verden har brug for. For yderligere information besøg www.subsea7.com

Vedhæftninger