Ørsted køber irsk solenergiprojekt

Ørsted har købt solenergiprojektet Garreenleen i Irland fra Terra Solar, en erfaren udvikler af vedvarende energi. Det 160 MW store projekt –  Ørsteds andet solcelleprojekt i Irland – bliver et af landets største og vil kunne producere nok grøn energi til at forsyne op mod 56.000 husstande med strøm.

Projektets første fase på 81 MW forventes færdiggjort i 2025, og anden fase på 79 MW forventes at stå færdig i 2026, forudsat at Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning. Projektet ligger 15 km uden for byen Carlow i det sydøstlige Irland og bidrager til Ørsteds mål om at nå en global kapacitet på 17,5 GW inden for vedvarende energi på land inden udgangen af 2030. Ørsted er kåret som et af verdens mest bæredygtige energiselskaber, og selskabets irske hovedkvarter i Cork beskæftiger knap 100 medarbejdere.    
 
Solenergi er afgørende for at skabe diversitet og balance i vores energiproduktion og gøre os mindre afhængige af fossile brændstoffer. Den irske regerings mål for 2030 er for nylig blevet opjusteret, således at målet for solenergi nu er 8 GW. I en tid, hvor EU opfordrer alle medlemslande til at reducere efterspørgslen på gas, er forsyningssikkerheden en konstant udfordring.
 
TJ Hunter, Senior Director for Onshore Irland & UK i Ørsted, siger: "Ørsted har en ambition om at skabe energiløsninger på tværs af teknologier og investerer i mange forskellige vedvarende energikilder for at sikre forsyningssikkerheden og -uafhængigheden. Når projektet står færdigt, vil de to faser have en samlet kapacitet på 160 MW, og det bliver dermed et af Irlands største solcelleanlæg."  

Han fortsætter: "Men det er afgørende, at regeringens mål understøttes af solide investeringer i elnettets kapacitet, pålidelige tidsplaner for nettilslutning og markedsstrukturer, som kan levere resultater. Branchen er klar til at investere og levere en robust energiforsyning hurtigt, og det er afgørende, at infrastrukturen og processerne er på plads og klar til at understøtte udviklingen, da vi ellers løber panden mod en mur." 
 
Købet af Garreenleen sætter yderligere skub i Ørsteds investeringer i vedvarende energi i Irland og kommer i forlængelse af Ørsteds første irske solenergiprojektet Ballinrea nær Carrigaline i Cork. Ballinrea forventes idriftsat inden udgangen af 2025 og vil kunne forsyne op mod 16.000 irske hjem med strøm. Ørsted har i øjeblikket 360 MW landvind i Irland, hvilket er nok til at forsyne 230.000 husstande med strøm. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com  

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com 

Om Ørsted 
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro).

Vedhæftninger