Ørsted udsteder grønne obligationer

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE.

Ørsted har i dag sikret tilsagn fra investorer for et samlet nominelt beløb på EUR 2.000 millioner gennem udstedelsen af grønne obligationer for at finansiere sin globale udbygning af vedvarende energi og sin grønne vækstambition om at nå ca. 50 GW installeret kapacitet i 2030.

Ørsted har fået prissat de nye usikrede grønne seniorobligationer til nominelt EUR 2.000 millioner. Udstedelserne består af en EUR 700 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2026, en EUR 600 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2030, og en EUR 700 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2035. Alle obligationer er udstedt som grønne obligationer i henhold til Ørsteds ’green finance framework’.

Sammendrag af den nye EUR 700 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2026:

Nominelt beløb: EUR 700 millioner
Udløbsdato: 1. marts 2026
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 3,625 %
Udstedelseskurs: 99,852 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Sammendrag af den nye EUR 600 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2030:

Nominelt beløb: EUR 600 millioner
Udløbsdato: 1. marts 2030
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 3,750 %
Udstedelseskurs: 99,264 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Sammendrag af den nye EUR 700 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2035:

Nominelt beløb: EUR 700 millioner
Udløbsdato: 1. marts 2035
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 4,125 %
Udstedelseskurs: 99,323 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger