Ørsted skal opføre stort solcelleanlæg i Texas

Ørsted har besluttet af opføre det 471 MW AC store solcelleanlæg Mockingbird Solar Center i delstaten Texas i USA, og selskabet fortsætter dermed sin vækst inden for vedvarende energi på land. Mockingbird kommer til at dække et areal på ca. 20 km2 og vil kunne producere nok grøn energi til årligt at forsyne mere end 80.000 husstande med strøm, hvilket gør det til det største solenergiprojekt i Ørsteds portefølje til dato.

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om Mockingbird og vil påbegynde opførelsen i denne måned. Projektet forventes afsluttet i 2024. 

David Hardy, regionsdirektør for Amerika i Ørsted, siger: "Opførelsen af Mockingbird kommer til at tilføje en halv gigawatt til vores portefølje, og beslutningen er derfor en vigtig milepæl for vores Onshore-forretning og for vores ekspansion inden for solenergi. Vi ser frem til at opføre Mockingbird og til, at anlægget begynder at producere grøn energi i stor skala. Det vil vi gøre på en måde, der samtidig prioriterer naturbevarelse og vores samarbejde med de lokalsamfund, vi forsyner med strøm."

Ca. 4 km2 af området omkring Mockingbird Solar Center vil blive doneret til miljøorganisationen The Nature Conservancy (TNC) med henblik på at bevare den oprindelige prærie i det nordøstlige Texas. I dag er der mindre end én procent tilbage af de oprindelige langgræsprærier i Texas, mens der på nationalt plan er tale om mindre end fem procent. Den bevaringsindsats, som Ørsted og TNC samarbejder om, bliver den største forebyggende indsats nogensinde for denne type prærie. 
 
Daniel Willard, biodiversitetsspecialist i Ørsted, siger: "Vi skal levere grøn energi til denne generation, og samtidig skal vi passe på naturen til de kommende generationer. Derfor har vi prioriteret Smiley-Woodfin-prærien i Texas som vores første biodiversitetsinitiativ i USA." Han fortsætter: "Vi vil gerne takke The Nature Conservancy for at samarbejde med os om denne bevaringsindsats. Med hjælp fra interne eksperter og eksterne rådgivere vil vi fortsætte med at afsøge mulighederne for at bevare prærien, så vi kan sikre, at områdets planter og insekter har gode livsbetingelser."
 
Det område, der skal bevares, vil blive overdraget til TNC, før solcelleanlægget sættes i drift og begynder at producere grøn strøm til lokalsamfundet. 

I 2021 indgik Ørsted en tiårig langsigtet elkøbsaftale med Royal DSM, en førende global, formålsdrevet virksomhed med fokus på sundhed og kost, der anvender biovidenskab til at forbedre menneskers, dyrs og planetens sundhed. Royal DSM vil købe noget af strømmen fra Mockingbird-anlægget som en del af sin globale indsats for at opnå en CO2-reduktion på 59 % inden udgangen af 2030 sammenlignet med 2016.

Når Mockingbird-anlægget idriftsættes, vil Ørsted have en global kapacitet på ca. 5,5 GW vedvarende energi i drift og under opførelse fordelt på landvind, solenergi og energilagring, hvoraf 1,8 GW er solenergi. Ørsted er godt på vej til at nå sit mål om en samlet global kapacitet på 17,5 GW inden for vedvarende energi på land inden udgangen af 2030, og selskabet har en ambition om at installere i alt 50 GW vedvarende energi inden udgangen af 2030, herunder 30 GW havvind.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17 
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger