Førende havvindudviklere går sammen med Carbon Trust om fælles metode til beregning af CO2-udledning i et livscyklusperspektiv

11 havvindudviklere – bp, EnBW, Fred Olsen Seawind, Parkwind, RWE, ScottishPower Renewables, Shell, SSE, Total Energies, Vattenfall og Ørsted – indgår samarbejde med Carbon Trust om at gøre fremtidens havvind endnu mere bæredygtig.
Fra Ørsteds opførelse af Hornsea 2, der er verdens største havvindmøllepark.
Fra Ørsteds opførelse af Hornsea 2, der er verdens største havvindmøllepark.

Udviklerne opfører og driver havvindmølleparker verden over, blandt andet i Europa, Nordamerika og Asien. De skal nu samarbejde med Carbon Trust i det nye Offshore Wind Sustainability Joint Industry Programme, der har til formål at udvikle den første fælles metode til måling af CO2-udledning fra havvindmølleparker i et livscyklusperspektiv, herunder udledning fra produktion af materialer og installation af vindmølleparker.

Formålet med programmet er at hjælpe den globale havvindindustri med at opskalere så bæredygtigt som muligt og fortsætte sit vigtige bidrag til at begrænse konsekvenserne af klimakrisen. En fælles standard kan sikre, at udbygningen af havvind har det lavest mulige CO2-aftryk, og tilskynder samtidig til at sammenligne udviklere og havvindmølleparker på tværs af projekter.

Jan Matthiesen, direktør for Offshore Wind hos Carbon Trust: ”Vi kan ikke opfylde de globale klimamål uden også at øge produktionen af vedvarende energi, og havvind er særligt afgørende for verdens ambitioner om at bevæge sig væk fra fossil energi. Vores erfaring med forskellige fælles projekter på tværs af branchen er bevis på, at samarbejde er nøglen til at lykkes. I løbet af de seneste 14 år har vi fokuseret på at opskalere markedet for havvind via vores brancheprogrammer, fx Offshore Wind Accelerator og Floating Wind Joint Industry Programme.” Han tilføjer: ”Nu er det tid til at fokusere på innovation og på at opskalere på en bæredygtig måde, så vi kan skabe en mere robust og konkurrencedygtig branche. Vi er glade for at samarbejde med så mange aktører verden over, hvis fælles stemme har potentiale til at løfte branchen til et nyt niveau.”

Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for Global Stakeholder Relations hos Ørsted: ”Produktion af energi udgør stadig 73 % af den globale CO2-udledning, hvilket gør en hurtig omstilling fra fossil til vedvarende energi den vigtigste klimaindsats. Mens vi i branchen forbereder os på en massiv og nødvendig udbygning af havvind, er det vigtigt også at reducere udledningen fra forsyningskæder og drift. Det vil en fælles metode hjælpe os med, samtidig med at vi øger gennemsigtigheden for regeringer, investorer og leverandører, og gør det muligt at sammenligne på tværs af udviklere og projekter.”

Ved udgangen af 2021 var der installeret en samlet havvindkapacitet på 55 GW på verdensplan, og over en tredjedel af denne kapacitet blev installeret i 2021. Ifølge IEA skal der dog installeres yderligere 70-80 GW om året fra 2030 for at nå en nettoudledning på nul i 2050.

Havvindindustrien er nødt til at skalere hurtigt for at imødekomme den stigende efterspørgsel på vedvarende energi, og det skal ske på en bæredygtig måde. En fælles indsats på tværs af branchen vil være afgørende for at skabe en konsekvent tilgang til måling af CO2-udledninger og vil øge gennemsigtigheden omkring udledningen fra forsyningskæden og fremskynde samarbejdet på tværs af værdikæden. Den fælles metode vil understøtte, at opskaleringen af havvind sker med så lave CO2-udledninger som muligt.

Selvom produktionen af havvindenergi udleder markant mindre CO2 end fossil energi, er  sektoren stadig nødt til at arbejde sammen om at gøre sin værdikæde fri for CO2- og ressourcetunge produktionsformer, opførelse og drift og tage fat på centrale områder som stål, cement og brændstof.

Det første projekt, der leveres som en del af det nye Offshore Wind Sustainability Joint Industry Programme, vil:

  1. udvikle den første standardiserede metode, der gør udviklere i stand til at beregne udledningen fra deres havvindmølleparker i hele livscyklussen, herunder upstream-værdikæde, anlægsfase og driftsfase
  2. samarbejde med branchen om at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af data og fremme gennemsigtigheden i forsyningskæden
  3. identificere de vigtigste kilder til CO2-udledning i værdikæden og i havvindmølleparkens livscyklus.

Programmet starter officielt i januar 2023, og selve metoden forventes at være klar til brug for hele branchen i 2025.

Programmet er den femte tilføjelse til Carbon Trusts innovationsplatform inden for vedvarende energi, som består af en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder programmerne Offshore Wind Accelerator, Floating Wind Joint Industry Programme, Integrator og Offshore Renewables Joint Industry-programmet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
+ 45 99 55 67 39
astou@orsted.com

Carbon Trust
Presseafdelingen
+44 (0)20 7170 7050
press@carbontrust.com

Om Carbon Trust
Carbon Trust er en global konsulentvirksomhed med speciale i klimaforandringer, der arbejder på at fremskynde overgangen til en fossilfri fremtid. Vi har været klimapionerer i mere end 20 år og samarbejder med virksomheder, regeringer og finansielle institutioner om at fremme en positiv klimaindsats. Fra strategisk planlægning til opstilling af mål, aktivering og kommunikation gør vi ambitioner til virkelighed. Indtil videre har vores mere end 400 eksperter været med til at opstille mere end 200 videnskabeligt baserede mål og hjulpet mere end 3.000 organisationer og byer på fem kontinenter på deres rejse mod en nettoudledning på nul.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om at opnå en nettoudledning på nul godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.