Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om FlagshipONE, Europas største grønne e-methanolprojekt, og opnår fuldt ejerskab

Ørsteds bestyrelse har truffet endelig investeringsbeslutning om FlagshipONE-projektet, der skal producere ca. 50.000 tons e-methanol om året. FlagshipONE bliver Ørsteds første kommercielle Power-to-X-anlæg og er en vigtig trædesten på vejen mod selskabets ambition om at tage en global førerrolle inden for vedvarende brint og grønne brændstoffer. I tillæg til den endelige investeringsbeslutning har Ørsted opnået fuldt ejerskab over FlagshipONE ved at købe de resterende 55 % af projektet fra Liquid Wind AB, projektets oprindelige udvikler.

FlagshipONE ligger i Örnsköldsvik i Nordsverige og er det største anlæg til produktion af grøn e-methanol i Europa, der nogensinde er truffet endelig investeringsbeslutning om. FlagshipONE forventes idriftsat i 2025 og kommer til at producere ca. 50.000 tons e-methanol årligt med henblik på at reducere CO2-udledningerne fra den internationale søfart.

Søfartsindustrien tegner sig for ca. 3 % af den globale CO2-udledning, og branchen er et fokusområde for Ørsted, i takt med at selskabet udvider sin tilstedeværelse inden for Power-to-X i Nordeuropa og USA. FlagshipONE er det første e-methanolprojekt i Ørsteds ambitiøse portefølje inden for Power-to-X. Selskabet er desuden i gang med at udvikle ’Project Star’, et projekt på den amerikanske golfkyst med en produktionskapacitet på 300.000 tons, samt ’Green Fuels for Denmark’-projektet i København, der begge vil producere betydelige mængder e-methanol med henblik på at reducere CO2-udledningen fra søfart.

I dag er grønne brændstoffer til søfart dyrere end fossilbaserede alternativer, og søfartsindustrien har brug for understøttende lovgivning, der kan stimulere efterspørgslen og sætte skub i modningen af industrien for grønne brændstoffer hurtigt og i stor skala. Indtil en sådan lovgivning bliver en realitet, vil prisen på e-methanol, selv fra Power-to-X-anlæg i verdensklasse som FlagshipONE, være behæftet med betydelig usikkerhed – og stor-skala appetit fra aftagere skal stadig udvikle sig. Ørsted er parat til at føre an i udviklingen af Power-to-X-industrien og påtage sig de nødvendige risici undervejs – bl.a. gennem strategiske projekter som FlagshipONE – men der er et presserende behov for lovgivningsmæssige tiltag, der matcher udvikleres og rederiers ambitioner. 

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:

"Verden har mere end nogensinde før brug for ambitiøse grønne energiprojekter til at bekæmpe klimaforandringerne, til at elektrificere sektorer, hvor det er vanskeligt at reducere CO2-udledningen, og til at sikre regional energiuafhængighed. Ørsted er fast besluttet på at lede den grønne omstilling af samfundet, og det er præcis, hvad vi gør ved at opføre projekter som FlagshipONE.  E-methanol er den bedste eksisterende løsning på at reducere CO2-udledningen i sektorer, som er vanskelige at elektrificere, såsom søfart. Med dette første projekt i kommerciel skala tager Ørsted det første spadestik på vejen mod at udvikle vores brancheførende portefølje af e-methanolprojekter."

Olivia Breese, direktør for Power-to-X-forretningen i Ørsted, siger:

"Den endelige investeringsbeslutning om FlagshipONE beviser vores intention om at træffe proaktive investeringsbeslutninger for at fremme en hurtig modning af Power-to-X-markedet, der rækker ud over hensigter og udmeldinger, og som leverer molekyler til at reducere udledningerne well-to-wake. Vores første havvindmølleprojekter var forbundet med en betydelig risiko, men vi så, hvordan vi kunne udnytte vores kompetencer til at løfte den teknologi som en grundsten i den grønne omstilling. I dag befinder Power-to-X sig på et lignende afgørende stadie – og hos Ørsted er vi endnu engang klar til at påtage os risikoen og føre an i modningen af denne afgørende teknologi. Power-to-X-industrien har dog et presserende behov for understøttende rammevilkår, der muliggør omstillingen væk fra fossile brændstoffer, og vi opfordrer beslutningstagere til at handle nu for at matche udvikleres og rederiers klimaambitioner."

Ørsted påbegynder opførelsen af FlagshipONE i foråret 2023. Projektet bliver opført ved det biomassefyrede kraftvarmeværk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik, som drives af det svenske forsyningsselskab Övik Energi. E-methanolen fra FlagshipONE skal produceres ved hjælp af vedvarende elektricitet og biogent CO2, der opsamles fra Hörneborgsverket. Derudover vil FlagshipONE benytte damp, procesvand og kølevand fra Hörneborgsverket. Overskydende varme fra produktionen af e-methanol vil blive leveret tilbage til Övik Energi og integreret i deres fjernvarmeforsyning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger