’Green Fuels for Denmark’ får tildelt dansk IPCEI-støtte

Erhvervsstyrelsen har tildelt det danske Power-to-X-flagskibsprojekt ’Green Fuels for Denmark’ 600 mio. kr. som en del af Danmarks deltagelse i det europæiske IPCEI-program. Midlerne skal gå til at realisere ’Green Fuels for Denmark’-projektets første faser på hhv. 10 MW, 100 MW og 300 MW.

’Green Fuels for Denmark’-konsortiet består af Ørsted, der står i spidsen for udviklingen af projektet, og en række større globale danske logistikvirksomheder, som er: A.P. Møller - Mærsk, Københavns Lufthavne, DFDS, DSV og SAS. Topsoe, Nel og Everfuel er teknologipartnere på projektet, mens COWI er videnspartner. Ved at samle førende danske virksomheder fra både teknologi- samt udbuds- og efterspørgselssiden er ’Green Fuels for Denmark’ ideelt placeret til at udfolde Danmarks store potentiale inden for Power-to-X, så der skabes arbejdspladser og udvikling af industrien.

Støtten fra Erhvervsstyrelsen er et stærkt bidrag til ’Green Fuels for Denmark’, der som flagskibsprojekt kan være med til at fremme Power-to-X-industrien som helhed og levere de grønne brændstoffer, som der er akut behov for, til at sikre Europas regionale energiuafhængighed og bekæmpe klimaforandringerne. ’Green Fuels for Denmark’ – og Power-to-X-industrien generelt – er fortsat afhængig af konkurrencedygtig adgang til vedvarende energi og klar national samt international lovgivning, der fremmer efterspørgslen efter grønne brændstoffer og udfaser fossilbaserede alternativer. Sammen med de nødvendige rammevilkår kan den danske IPCEI-støtte bidrage til at realisere dette banebrydende projekt.

I projektets to første faser skal ’Green Fuels for Denmark’ producere vedvarende brint til lastbiler og nok e-metanol til at forsyne et oceangående skib eller adskillige færger. Konsortiet planlægger at påbegynde produktionen af grønt syntetisk flybrændstof, e-kerosin, i projektets anden fase. I ’Green Fuels for Denmark’-projektets senere faser vil projektet kunne producere nok e-kerosin til at modsvare 30 % af forbruget af flybrændstof i Københavns Lufthavn før pandemien. Dette er langt over den samlede mængde flybrændstof, der behøves til indenrigsluftfarten i Danmark.

Anders Nordstrøm, driftsdirektør for Ørsteds P2X-forretning, siger:

”Vi er meget glade for støtten fra den danske regering til Green Fuels for Denmark-projektet, og vi vil gerne rose Danmark for at gå forrest i kampen mod klimaforandringerne – også i de sektorer, hvor det er vanskeligt at nedbringe CO2-udledningen. Power-to-X kan blive Danmarks næste grønne væksteventyr, og med den rette lovgivning er ’Green Fuels for Denmark’ unikt placeret til at føre an i denne anden fase af Danmarks grønne succeshistorie.”

Christian Poulsen, COO, Københavns Lufthavne, siger:

”Power-to-X har stor betydning for den grønne omstilling af luftfarten. Det er helt afgørende at vi får sat gang i udviklingen og produktionen af PtX. Med de nødvendige rammebetingelser kan den danske IPCEI-støtte være med til at sikre Green Fuels for Denmark og vise vejen frem mod en mere bæredygtig luftfart. I Københavns Lufthavn er vi stolte over at være en del af rejsen, og vi er glade for, at vi har nået denne vigtige milepæl.”

Jens Bjørn Andersen, adm. direktør i DSV A/S, siger:

”Fora og partnerskaber, der åbner for samarbejde, innovation og vidensdeling på tværs af selskaber, er en vigtig del af at skabe fremdrift i industrien. Derfor er jeg også begejstret for, at DSV er en del af Green Fuels for Denmark, og at vi nu har nået dette vigtige stadie i projektet. Alternative brændstoffer kommer til at spille en afgørende rolle i fremtidens lav-emissions transportbranche og passer godt sammen med DSV’s langsigtede bæredygtighedsambitioner.”

Simon Pauck Hansen, EVP & COO, SAS, siger:

“Dette er rigtig gode og vigtige nyheder. Tildelingen af 600 millioner kroner er et vigtigt bidrag til at starte projektet op og demonstrere, at Power-to-X er vejen frem i den grønne omstilling, også for luftfart. Vi taler om produktionen af potentielt signifikante mængder e-kerosin, som svarer til SAS’ totale årlige forbrug i vores danske netværk.”

Torben Carlsen, CEO, DFDS, siger:

"At transformere shipping- og logistikindustrien kræver store investeringer i ny teknologi og infrastruktur, der skal kunne håndtere store mængder af grøn strøm. Vi har i DFDS forpligtet os til at indsætte et grønt skib i 2025 og anvender allerede elektriske lastbiler på de europæiske veje. Som off-take-partner i Green Fuels for Denmark partnerskabet hilser vi politisk ambition, vilje og handling velkommen, som har til formål at fremskynde den grønne omstilling."

Kim Saaby Hedegaard, adm. direktør for Power-to-X, Topsoe, siger:

”Den grønne omstilling af den tunge transport er en hård udfordring for samfundet, men en udfordring som vi har brug for at løse nu, hvis vi skal nå netto-nul-udledning i 2050. Vi er begejstrede for at støtte med vores ekspertise inden for Power-to-X-løsninger og hjælpe dette visionære projekt med at nå sine ambitiøse målsætninger.

Jacob Krogsgaard, adm. direktør, Everfuel, siger:

”Vi vil gerne lykønske Ørsted og Green Fuels for Denmark-konsortiet med denne betydelige milepæl. Det er et vigtigt projekt for at opskalere Power-to-X og for at sikre grøn mobilitet i Danmark og Europa. Hos Everfuel ser vi frem til at deltage i at udvikle projektet og levere bæredygtige brændstoffer til markedet.”

Jens Højgaard Christoffersen, group CEO, COWI, siger:

"Partnerskaber og samskabelse er centrale for håndteringen af de enorme og komplekse udfordringer, vi møder på vej mod en mere bæredygtig verden. Takket være partnernes store ambitioner vil denne nye støtte bidrage betragteligt til et vigtigt projekt i den grønne omstilling. Vi er begejstrede for at bidrage med vores viden om store projekter og grønne teknologier.”

Om ’Green Fuels for Denmark’

’Green Fuels for Denmark’ er Danmarks førende Power-to-X-projekt, der skal producere brint, e-metanol og e-kerosin for at reducere CO₂-udledningen fra tung transport. Projektet vil blive placeret på Ørsteds Avedøreværk i København, som også skal levere biogent CO₂ til produktion af e-metanol og e-kerosin.

Projektet ledes af et konsortium bestående af Ørsted, A.P. Møller - Mærsk, Københavns Lufthavne, DFDS, DSV og SAS. Topsoe, Nel og Everfuel er teknologipartnere på projektet, mens COWI er videnspartner. Projektet støttes også af Molslinjen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
9955 9425
mikon@orsted.com