Ørsted har gennemført udstedelse af grønne hybridobligationer

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE

Ørsted A/S (’Ørsted’) har i dag prissat subordinerede grønne hybridobligationer for 500 mio. euro med endelig udløb den 8. december 3022 og med første rente-justeringstidspunkt i 2028 (NC6). Afregningsdato for nyudstedelsen er fastsat til 8. december 2022.

Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere de udestående EUR 349.978.000 af Ørsteds 6,25 % hybridobligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari på hybridobligationens første rente-justeringstidspunkt den 26. juni 2023, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af denne hybridobligation til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe deres beholdning af hybridobligationen – se den særskilte koncernmeddelelse om købstilbuddet.

Sammendrag af de nye 500 mio. euro subordinerede grønne hybridobligationer:

  • Nominelt beløb: 500 mio. euro
  • Udløbsdato: 8. december 3022
  • Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 8. september 2028 til og med 8. december 2028 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage
  • Fast årlig kuponrente frem til 8. december 2028: 5,25 %
  • Udstedelseskurs: 100,00
  • Ordrebog: 9,8 x overtegnet
  • Noteret på Luxembourg Stock Exchange (officiel liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har ca. 7.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger