Ørsted afslutter frasalget af 50 % af havvindmølleparken Hornsea 2

I forlængelse af koncernmeddelelsen udsendt den 28. marts 2022 har Ørsted i dag har afsluttet frasalget af 50 % af havvindmølleparken Hornsea 2 til et konsortium bestående af AXA IM Alts, som handler på vegne af sine kunder, og Crédit Agricole Assurances.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2022 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger