Ørsted udsteder grønne obligationer

Ørsted har i dag sikret tilsagn fra investorer for et samlet nominelt beløb på EUR 900 millioner og GBP 950 millioner gennem udstedelsen af grønne obligationer for at finansiere sin globale udbygning af vedvarende energi og sin grønne vækstambition om at nå ca. 50 GW installeret kapacitet i 2030.

Ørsted har fået prissat de nye usikrede grønne seniorobligationer til nominelt EUR 900 millioner og GBP 950 millioner i alt. Udstedelserne består af en EUR 900 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2031, en GBP 375 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2034, og en GBP 575 millioner tranche med fast rente, der udløber i 2042. Alle obligationer er udstedt som grønne obligationer i henhold til Ørsteds ’green finance framework’.

Sammendrag af den nye EUR 900 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2031:

Nominelt beløb: EUR 900 millioner
Udløbsdato: 13. september 2031
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 3,250 %
Udstedelseskurs: 99,977 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Sammendrag af den nye GBP 375 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2034:

Nominelt beløb: GBP 375 millioner
Udløbsdato: 13. september 2034
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 5,125 %
Udstedelseskurs: 99,738 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Sammendrag af den nye GBP 575 millioner grønne fastrenteobligation med udløb i 2042:

Nominelt beløb: GBP 575 millioner
Udløbsdato: 13. september 2042
Kuponrente (fast indtil udløbsdato): 5,375 %
Udstedelseskurs: 99,699 % af nominelt beløb
Noteret på Luxembourg Stock Exchange

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2022 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger