Ørsted og Climate Group afholder første SteelZero-topmøde

Ørsteds adm. direktør Mads Nipper og Climate Groups adm. direktør Helen Clarkson taler ved det konstituerende SteelZero-topmøde, der afholdes i Ørsteds hovedkvarter nord for København, Danmark den 31. maj 2022.

Ørsted, der er medstifter af SteelZero-initiativet, samarbejder med en global koalition af toneangivende virksomheder om at fremlægge de næste skridt, som regeringer bør tage for at gøre stålindustrien CO2-neutral. I en ny rapport præsenterer koalitionen en række principper, der skal hjælpe politikere og beslutningstagere med at fremskynde omstillingen til CO2-neutralt stål, hvilket er afgørende for at sikre CO2-neutrale forsyningskæder og indfri de globale klimamål.

Den 31. maj var Ørsted og Climate Group værter for det første SteelZero-topmøde, hvor målet var at finde løsninger, som kan bidrage til at reducere CO2-udledningen fra stålindustrien, der står for 8 % af den globale CO2-udledning, og udbygge platformen for CO2-neutralt stål. Topmødet blev afholdt på Ørsteds hovedkontor nord for København og er den første SteelZero-begivenhed, siden platformen blev lanceret i 2020. Verden har mindre end ti år til at halvere den globale CO2-udledning for at nå målsætningen om 1,5 °C, og i den forbindelse spiller stålindustriens samlede CO2-aftryk en afgørende rolle.

Over 100 deltagere fra europæiske, amerikanske og kinesiske virksomheder deltog på SteelZero-topmødet. Og som led i indsatsen for at udbygge koalitionen og øge efterspørgslen på grønt stål deltog også mere end 30 virksomheder, der endnu ikke er medlemmer af koalitionen, herunder virksomheder fra sektorer inden for vedvarende energi, byggeri og bilindustrien.

Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, siger: "Jeg er meget tilfreds med lanceringen af SteelZero-rapporten og dens globale principper. Verdens regeringer bliver nødt til at skrue på flere knapper for at fremskynde reduktionen af CO2-udledningen fra stålindustrien og matche politisk handling med stigende ambitioner

på efterspørgselssiden. Det kan være med til at sikre adgang til kritiske mængder grønt stål, så virksomhederne kan indfri deres klimamål i det kommende årti. Og det kan være med til at sikre CO2-neutrale forsyningskæder i den vedvarende energisektor i fremtiden. Ørsted går forrest i klimakampen, og vi ser vi frem til at bruge vores viden til at fremme denne kollektive indsats i samarbejde med SteelZero."

Helen Clarkson, administrerende direktør i Climate Group, siger: "Stålindustrien er inde i en afgørende fase. Det er vanskeligt at reducere CO2-udledningen for stål, og det kommer ikke til at tage år, men årtier. Det betyder, at hvis vi skal nå en nettoudledning på nul i 2050, så skal industrien i gang nu. Vores SteelZero-initiativ har vist, at efterspørgslen på CO2-neutralt stål er stigende, men det skal gå hurtigere. Derfor er det helt afgørende at få virksomheder, som køber og bruger stål, til at mødes og sammen skabe fremskridt i det tempo, der er brug for. Det er netop formålet med dette topmøde, der er det første af sin slags."

SteelZero går på tværs af sektorer og er et globalt initiativ for stålindkøbere, og heri ligger dets styrke. Reduktionen af CO2-udledningen i stålindustrien er en udfordring, som ingen virksomhed kan klare alene. Men hvis virksomhederne samarbejder, kan de være med til at drive efterspørgslen og presse på for at etablere de rette markeds- og investeringsmæssige betingelser, der vil gøre det muligt for virksomheder verden over at fremskynde omstillingen til CO2-neutralt stål.

Principper skal fremskynde omstillingen til CO2-neutralt stål

Topmødet er en vigtig milepæl for SteelZero – og for stålbranchens omstilling. Koalitionen har allerede spillet en central rolle i forhold til, hvordan branchen og det internationale politiske miljø definerer CO2-neutralt og lavemissionsstål. Nu sætter koalitionen fokus på efterspørgselssiden ved at belyse de væsentlige politiske problemstillinger, som nationale og internationale regeringer i samarbejde med erhvervslivet skal adressere for at opfylde klimaforpligtelserne.

I den nye SteelZero-rapport opfordres regeringer bl.a. til at blive enige om, hvordan man kan klarlægge ny terminologi og inkludere uafhængigt godkendte definitioner i kriterier for offentlige udbud, øge efterspørgslen gennem offentlige udbud, så målene for 2030 og 2050 kan indfries, samt fremme ensartede metoder til måling og rapportering af CO2-udledning.

Forpligtelser og handling

På topmødet blev medlemmerne af SteelZero-initiativet enige om at fortsætte med at øge indsatsen på efterspørgselssiden frem mod 2030- og 2050-målene. Som medlem af SteelZero-initiativet forpligter virksomheder sig til at købe 50 % af deres stål inden 2030 fra en kombination af følgende: stålproducenter med et godkendt videnskabeligt baseret CO2-reduktionsmål, fabrikker, der er certificeret af ResponsibleSteel, eller stål med lavt CO2-aftryk.

Medlemmerne forpligter sig desuden til at købe 100 % CO2-neutralt stål i 2050. Som et globalt grønt energiselskab, der arbejder for at minimere sit CO2-aftryk, herunder på tværs af selskabets forsyningskæde, har Ørsted forpligtet sig til at købe 100 % CO2-neutralt stål tidligere end 2050, nemlig senest i 2040, hvilket er i tråd med selskabets videnskabeligt baserede mål for netto-nuludledning af drivhusgasser i scope 1-3. For at opnå CO2-neutrale forsyningskæder, der gør det muligt at sikre en fremtidig bæredygtig udbygning af vedvarende energi, arbejder Ørsted både på at købe mere grønt stål og hjælpe med at levere strøm til den grønne omstilling af stålindustrien ved at producere vedvarende brint, som er nødvendig i stålproduktion.

Sådan bliver man en del af SteelZero

Som medlem af SteelZero-initiativet sender man et stærkt signal til stålproducenter, investorer og politiske beslutningstagere om at fremskynde omstillingen til produktion af CO2-neutralt stål i stor skala. SteelZero er en platform for brancheførende organisationer, sammenlignelige selskaber og leverandører, der arbejder for at fjerne nogle af de barrierer, som medlemmerne i øjeblikket står over for med deres forsyningskæder for stål. Du kan finde flere oplysninger her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Group Media Relations

Boris Ajeganov

boraj@orsted.com

99 55 48 78

Climate Group Media Relations

Hannah Fairley

hfairley@theclimategroup.org

+44 (0) 20 7960 2970

Om Climate Group

Climate Group driver klimadagsordenen fremad. Hurtigt. Vi arbejder for en CO2-neutral verden i 2050 og for en fremtid med større velstand for alle. Vi fokuserer på de systemer, der udleder mest CO2, hvor vores netværk med størst sandsynlighed kan skabe vedvarende forandring. Det gør vi ved at opbygge store, indflydelsesrige netværk og holde organisationer ansvarlige, så deres forpligtelser omsættes til handling. Vi deler de resultater, vi opnår i fællesskab, for at vise flere organisationer, hvordan de kan gøre en forskel. Vi er en international nonprofitorganisation, der blev grundlagt i 2004, med kontorer i London, New Delhi og New York. Vi er stolte over at være en del af koalitionen We Mean Business Coalition.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights' 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs 7,016 people. Ørsted's shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group's revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter., Instagram og Twitter.