Ørsted afviser fortsat krav om betaling i rubler – risiko for stop af Gazprom Exports gasleverancer til Ørsted

Gazprom Export fastholder kravet om, at Ørsted skal betale for gas i rubler. Det er vi ikke forpligtet til under vores kontrakt, og vi har gentagne gange meddelt Gazprom Export, at vi ikke vil betale i rubler. Betalingsfristen er d. 31. maj, og Ørsted vil fortsætte med at betale i Euro.

Derfor er der en risiko for, at Gazprom Export stopper med at levere gas til Ørsted. Det mener vi, vil være et brud på Gazprom Exports forpligtelser under kontrakten.

Da der ikke er en direkte gasrørledning fra Rusland til Danmark, vil Rusland ikke kunne lukke for den direkte leverance af gas til Danmark, og der vil således stadig kunne komme gas til Danmark. Det betyder dog, at gassen til Danmark i højere grad skal købes på det europæiske gasmarked. Det forventer vi, vil være muligt.

I Ørsted har vi forberedt os på dette scenarie for at minimere risikoen for, at Ørsteds gaskunder, som primært er større erhvervsvirksomheder i Danmark og Sverige, kommer til at mangle gas. Ørsted har lagerkapacitet i bl.a. Danmark og Tyskland, og disse lagre er vi i færd med at fylde, således at vi sikrer gas til vores kunder og bidrager til markedets forsyningssikkerhed.

Vi er i løbende dialog med myndighederne omkring mulige scenarier, og vi har tillid til, at myndighederne, som har det overordnede overblik over forsyningssituationen i Danmark, er forberedte på situationen. Vi vil forblive i tæt dialog med myndighederne om situationen.

Et eventuelt stop i gasleverancer fra Gazprom Export har ingen indflydelse på Ørsteds forventninger til regnskabsåret 2022 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022, og det påvirker ikke vores strategiske ambitioner og langsigtede finansielle forventninger. I første kvartal reducerede vi det samlede hedge-niveau for Gazprom Export-kontrakten for at balancere risikoen ved et scenarie, hvor levering af russisk gas afbrydes. Vi har tidligere meddelt, at Ørsted vil donere et eventuelt overskud i 2022 efter skat og risikoafdækning fra Gazprom Export-kontrakten til humanitær hjælp til Ukraine.

Ørsted har, siden Ruslands angreb på Ukraine, arbejdet aktivt på at begrænse alt samarbejde med russiske selskaber. Vi ophørte øjeblikkeligt med at købe kul og biomasse fra Rusland, vi sørgede for, at ingen af Ørsteds direkte leverandører til udbygningen af vedvarende energi er russiske, og vi besluttede ikke at indgå nye aftaler med Gazprom. Vi støtter helhjertet den danske regerings og EU's ambition om at blive uafhængig af russisk gas og fremskynde den grønne omstilling af EU’s energisektor, og vi er klar til at bidrage til fremskyndelsen af den grønne udbygning.

Da sagen løbende udvikler sig, kan vi desværre ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.


Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger