Ørsted og ARK Nature går forrest for at genskabe marint liv gennem presserende tiltag inden for klima og biodiversitet

Billede fra Ørsted x ARK Nature forklaringsvideoen om, hvordan havvindmølleparker kan gå hånd i hånd med naturen.

Et nyt partnerskab mellem Ørsted og ARK Nature tester som det første projekt nogensinde muligheden for at genskabe livsvigtig biodiversitet i havet i takt med, at den globale omstilling til vedvarende energi tager fart. Ét indledende fokus er at genoprette rev med skaldyr, der er essentielle for den økologiske genopretning af Nordsøen, og at bruge erfaringerne fra projektet til at udvikle de bedste måder, hvorpå arbejdet kan skaleres på globalt plan for at sikre en samlet netto-positiv påvirkning af naturen i forbindelse med opførelsen af havvindmølleparker.

Biodiversiteten, som er livsnødvendig for liv på jorden, forsvinder med alarmerende hastighed. Denne akutte globale krise er tæt forbundet med klimakrisen. Tiden er hastigt ved at løbe ud for begge disse udfordringer, og vores indsats for at løse dem skal gå hånd i hånd. Det betyder, at vi skal finde løsninger, hvorigennem naturen og vedvarende energiinfrastruktur kan eksistere side om side, samtidig med at vi fremskynder den grønne omstilling globalt.

Ørsted er verdensførende inden for havvind og verdens mest bæredygtige energiselskab med en ambition om at levere vedvarende energi, hvor alle nye energiprojekter, som vi idriftsætter, har en netto-positiv biodiversitetspåvirkning fra 2030. ARK Nature er en af stifterne af Rewilding Europeog en pioner inden for såkaldt rewilding; naturgenopretning, der allerede har vist sig at være effektiv på land. I ARK og Ørsted kombinerer vi vores ekspertise for at realisere en fælles ambition om at understøtte og pleje sunde have, der kan understøtte et bæredygtigt og mangfoldigt økosystem og et sundt samfund.

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger: ”Det haster med at gøre noget ved klimakrisen og tabet af biodiversitet. Der er brug for hurtig handling nu, man den øgede hastighed skal ikke gå ud over naturen, og det mener Ørsted heller ikke er nødvendigt. Med dette nye samarbejde er det en stor glæde for mig, at vi kan udvide vores ambitiøse globale biodiversitetsprogram. Sammen med ARK vil Ørsted implementere innovative genopretningsprojekter og undersøge, hvordan rewilding kan bidrage til at forbedre havenes sundhed, og hvordan havvindindustrien kan forstærke det bidrage.”

Jos Rademakers, administrerende direktør for ARK Nature, siger: ”ARK Nature og Ørsted har i sidste ende samme mål: selvforsynende, sunde have. Vi vil forsøge at genskabe de vitale naturprocesser og bidrage til at skabe vindmølleparker, der samlet set har en positiv indvirkning på naturen og menneskeheden. Og vi ved, at vi er nødt til at gøre noget, så hurtigt vi overhovedet kan.”

Vores fælles vision er modig, og fordi den havvind, der skal bruges til at løse klimaudfordringen, kræver et større havområde, skal vi sætte hårdt ind for at efterlade naturen i bedre stand, end vi fandt den. Der findes ikke et enkelt svar på, hvordan vi bedst når det punkt, men vi ved, at handling og samarbejde er altafgørende lige nu. Det er ikke længere holdbart at sætte vedvarende energi og naturbeskyttelse op over for hinanden, hvis vi skal handle hurtigt i lyset af de globale kriser, vi alle står over for.

Om partnerskabet

Partnerskabet starter i Nordsøen, hvor Ørsted og ARK etablerer et havlaboratorium til rewilding. Første skridt er at finde den mest velegnede placering i forhold til bæredygtighed, og på baggrund af dette vil vi udvikle og implementere en række lovende tiltag inden for rewilding. Der vil blive set nærmere på påvirkningerne, og det, vi lærer, vil blive brugt, når vi finjusterer og udvikler måder, hvorpå vi kan opskalere positive biodiversitetspåvirkninger globalt.

I første omgang fokuserer vi på genopretning af rev med skaldyr – rev dannet af levende organismer som østers og muslinger, der fungerer som grundlaget for et sundt økosystem i havet. De leverer mad, husly og ynglepladser til andre arter, samtidig med at de forbedrer vandkvaliteten og er grundlæggende for genopretningen af det bredere økosystem i Nordsøen. I øjeblikket er der meget få steder i Nordsøen, hvor skaldyrslarverne kan skabe nye rev. Vores partnerskab vil teste og udvikle de bedste måder, hvorpå vindmølleparkerne kan levere dette, så de understøtter biodiversiteten. Når metoden er tilstrækkeligt testet, kan den potentielt udbredes i en større skala i hele verden.

Rewilding: Hvad er det, og hvorfor skal det implementeres i havet?

Rewilding handler om at se økosystemet som et hele og skabe gode forhold for, at naturen kan komme sig og trives på lang sigt. Metoden er aldrig før blevet afprøvet i stor skala i havet, hvor udfordringen er særlig akut. Faldet i havbiodiversitet, som i høj grad er drevet af global opvarmning, svækker havets rolle som en vigtig global klimaregulator. Samtidig betyder den hidtil usete udbygning inden for havvindinfrastruktur, som er nødvendig for at stoppe den globale opvarmning, at vi kommer til at interagere mere med den natur, vi i sidste ende søger at beskytte.

Mediekit

Videoen kan også findes på YouTube. Angiv venligst Ørsted og ARK Nature som kilde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Group Media Relations

Boris Ajeganov

boraj@orsted.com

99 55 48 78

ARK Nature – projektleder, Rewilding the North Sea

Gijs van Zonneveld

gijs.vanzonneveld@ark.eu

+31 6 51 35 81 86

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.