Taiwans største havvindmøllepark producerer sin første strøm

Ørsteds havvindmøllepark Greater Changhua 2a har produceret sin første strøm. Det er en stor milepæl for Ørsted og for industrien, da Greater Changhua 1 & 2a er den største havvindmøllepark i Taiwan og virksomhedens første store havvindmøllepark i Asien og Stillehavsområdet.

Foto af Lester Hsu
Foto af Lester Hsu

Med en placering 35-60 kilometer fra Taiwans vestkyst får Greater Changhua 1 & 2a en kapacitet på 900 MW, hvilket gør den til den største havvindmøllepark i Taiwan og den første langt fra kysten. Havvindmølleparken kommer til at yde et væsentligt bidrag til Taiwans accelererede udbygning af vedvarende energi, som er stærkt efterspurgt af Taiwans eksportvirksomheder og er nødvendig for at indfri Taiwans mål om at opnå en nettoudledning på nul.

Christy Wang, landechef for Ørsted i Taiwan, siger: ”Det er en stor bedrift for både Ørsted og Taiwan at kunne levere den første strøm som planlagt. Siden Ørsted fik tildelt de 900 MW i april 2018, har vores team ydet en stor indsats for at udvikle og opføre Greater Changhua 1 & 2a og kunne producere den første strøm blot fire år senere.”

Hun tilføjer: ”Det har ikke været nogen let opgave, især på grund af de seneste to års COVID-19-restriktioner. Vi vil gerne udtrykke vores store taknemmelighed for den støtte, vi har fået fra statslige og regionale styrelser, lokale og internationale leverandører og lokale interessenter.”

Den første strøm blev leveret som planlagt, efter de første havvindmøller var blevet installeret og tilkoblet elnettet. Herefter blev strømmen transporteret til Ørsteds transformerstationer på land via arraykabler, offshoretransformerstationer og eksportkabler. Den blev derefter sendt ud i det taiwanske elnet via Taipower-transformerstationen i Changhua. Når havvindmølleparken står færdig, vil den råde over i alt 111 Siemens Gamesa-havvindmøller af typen 8.0-167 DD og vil være i stand til at forsyne en million taiwanske husstande med grøn energi. 

Frida Persson, Co-CEO for Greater Changhua 1 & 2a Havvindmøllepark, siger: ”At vi kan levere den første strøm nu, er resultatet af Ørsteds store erfaring med byggeprojekter til havs og en fantastisk holdpræstation. I kraft af vores tekniske kompetencer har vi kunnet løse udfordringerne med de unikke betingelser og vejrforhold i Taiwanstrædet. Vi er stolte af det team, vi har fået samlet, som tæller tusindvis af personer fra førende taiwanske og internationale leverandører fra hele verden. Vi er fast besluttede på at færdiggøre byggeriet i år og samtidig leve op til alle standarder for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø (QHSE) og til forpligtelserne i VVM-redegørelsen.”

Ulrik Lange, Co-CEO for Greater Changhua 1 & 2a Havvindmøllepark, siger: ”Under COVID-19-pandemien har det været afgørende at håndtere de risici, der er forbundet med produktion af nøglekomponenter, mobilisering af fartøjer samt installation af parken. Vi har givet det højeste prioritet at optimere planlægningen, afbøde risici og tilpasse os de udfordringer, der er forbundet med at opføre et havvindmølleprojekt som dette i fuld skala. Hele vores team har fuld fokus på at færdiggøre parken sikkert og i den rette kvalitet.”

Opførelsen af den 900 MW store havvindmøllepark er fortsat i fuld gang. Samtidig er Ørsteds drifts- og vedligeholdelsesteam ved at forberede sig på at overtage og sikre en optimal drift, så havvindmølleparken kan levere stabil og grøn energi i sin mere end 25 år lange levetid. 

Om Ørsted i Taiwan 

Idriftsatte projekter

  • Ørsted er hovedaktionær i Taiwans første kommercielle havvindprojekt, Formosa 1, som blev udvidet fra en kapacitet på 8 MW til 128 MW i 2019.

Projekter under opførelse

  • Havvindmølleparken Greater Changhua 1 & 2a ligger 35-60 kilometer fra Changhua County og har en kapacitet på ca. 900 MW. Havvindmølleparken forventes at stå klar i 2022. 

Udviklingsprojekter

  • Ørsted vandt i juni 2018 retten til at bygge havvindmølleparken Greater Changhua 2b & 4 med en kapacitet på 920 MW og underskrev i juli 2020 en elkøbsaftale med Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Greater Changhua 2b & 4 vil begynde at producere strøm i 2025 og være fuldt idriftsat i 2026, forudsat at nettet er tilgængeligt, og at Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning.
  • Ørsted har påbegyndt miljøundersøgelser på Xu Feng 1-, 2- og 3-projekterne, som ligger 37-62 kilometer ud for Changhua Countys kyst og har en samlet potentiel kapacitet på 2,1 GW, og på Wo Neng 1- og 2-projekterne, der ligger 42 km ud for Taichungs kyst og har en potentiel kapacitet på 3 GW. Ørsted vil med Xu Feng- og Wo Neng-projekterne og sit 570 MW store Greater Changhua 3-projekt, der allerede har fået VVM-godkendelse, spille en aktiv rolle i den kommende udvikling af havvindområder.

Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og har installeret over 1.600 havvindmøller med en samlet kapacitet på 7,6 GW og har yderligere 3,4 GW under opførelse (herunder Greater Changhua 1 & 2a). Selskabet har en ambition om at installere i alt 30 GW havvindkapacitet på verdensplan i 2030.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Presseafdelingen i Asien og Stillehavsområdet
Rachel Chan
racch@orsted.com
+886 933 529 367

Koncernpresseafdelingen
Tom Christiansen
tomlc@orsted.com
99 55 60 17

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
ir@orsted.com 
99 55 90 95

Om Ørsted A/S

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger