Repsol og Ørsted går sammen om at udvikle projekter inden for flydende havvind i Spanien

Repsol og Ørsted har en ambition om sammen at blive en førende udvikler inden for havvind i Spanien ved at kombinere Repsols ekspertise som en global leverandør af mange forskellige energiformer med Ørsteds erfaring som verdensførende inden for havvind.

Efter en årrække med konceptudvikling og testning i mindre målestok er flydende havvind nu ved at være klar til kommercialisering, og det globale marked for flydende havvind forventes at nå en installeret kapacitet på 21 GW inden 2035 ifølge prognoser fra Bloomberg New Energy Finance. Spanien har en målsætning om at installere 3 GW flydende havvind inden 2030, og den spanske forsyningskæde er godt klædt på til at opskalere flydende havvind i kraft af årtiers erfaring med levering til Spaniens mange landvindmølleparker.

Martin Neubert, viceadministrerende direktør og kommerciel direktør for Ørsted, siger: "Vi ser virkelig frem til at samarbejde med Repsol om at udforske mulighederne inden for flydende havvind i Spanien og drive kommercialiseringen af denne teknologi, som vil kunne udbrede havvind yderligere, fordi flydende fundamenter muliggør installation længere fra kysten og på dybere vand. 

João Costeira, Executive Director for Low Carbon Generation hos Repsol, siger: "Med Ørsted, verdens førende virksomhed inden for havvind, som samarbejdspartner, styrker vi vores position inden for den fremtidige udvikling af flydende havvind – en teknologi som vi i forvejen har erfaring med takket være vores deltagelse i Windfloat Atlantic-projektet ud for Portugals kyst."

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa hos Ørsted, siger: "Spanien har en af verdens største porteføljer af landvindmølleparker og solcelleanlæg, og ved udgangen af dette årti vil Spanien også producere grøn energi i stor skala fra flydende havvindmølleparker. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med Repsol, Spaniens førende energileverandør, om at fremskynde Spaniens omstilling til vedvarende energi og samtidig skabe lokale arbejdspladser og investere i den spanske forsyningskæde."

Produktion af vedvarende energi er en af grundstenene i Repsols strategi for CO2-reduktion. Selskabet har for nylig hævet sine mål for installeret kapacitet i 2030 til 20 GW, en stigning på 60 % i forhold til det tidligere mål. I 2025 vil den installerede kapacitet være steget til 6 GW. I oktober 2021 skruede Repsol op for sine ambitioner for lavemissionsprojekter. I perioden 2021-2025 vil energiselskabet, der har base i Madrid, allokere yderligere 1 mia. euro til lavemissionsprojekter i tillæg til de 5,5 mia. euro, som blev fastsat i den strategiske plan, der blev godkendt i november 2020, så der i alt allokeres 6,5 mia. euro. Desuden blev Repsol i december 2019 det første selskab i sektoren, der forpligtede sig til at blive CO2-neutralt inden 2050.

Som verdens førende virksomhed inden for havvind har Ørsted tre årtiers erfaring med at udvikle, opføre, drive og eje bundfaste havvindmølleparker, og virksomheden blev for nylig tildelt sit første område til flydende havvind ud for Skotlands kyst. Ørsted har en voksende portefølje af projekter inden for landvind, solenergi og vedvarende brint og har en ambition om at installere 50 GW vedvarende energi inden 2030. Indtil videre har Ørsted installeret en kapacitet på ca. 13 GW vedvarende energi fordelt på havvind (7,6 GW), landvind (3,4 GW) og bæredygtig biomasse (2 GW). For fjerde gang i træk blev Ørsted i 2022 kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab af Corporate Knights. Selskabet har for nylig åbnet et kontor i Madrid.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
IR@orsted.com

Repsols presseafdeling
Tlf. +34 91 753 87 87
prensa@repsol.com

Om Ørsted A/S

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Repsol
Repsol har en samlet installeret kapacitet på mere end 3.700 MW inden for lavemissionsenergiproduktion. Selskabet har 1,35 millioner el- og gaskunder og er dermed en stor aktør på dette marked i Spanien. Repsol var sidste år det eneste store energiselskab i landet, målt på kundevolumen, der blev tildelt et A-mærke af den spanske konkurrencemyndighed CNMC. Selskabet modtog denne anerkendelse for at levere strøm produceret på vedvarende energi. I forhold til produktionen af grøn strøm, som er en af søjlerne i Repsols grønne omstilling, er målene for den installerede kapacitet i 2030 blevet opjusteret til 20 GW, hvilket er en stigning på 60 % i forhold til det tidligere mål. I 2025 vil den installerede kapacitet være steget til 6 GW.

Vedhæftninger