Ørsted og ESVAGT underskriver aftale om verdens første grønne servicefartøj til havvind

Aftalen mellem Ørsted og ESVAGT afspejler begge parters ønske om at nedbringe CO2-udledningen inden for skibsfart, samtidig med at udledningen fra driftsaktiviteter inden for havvind reduceres.

Vedvarende energi er nøglen til at nå Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C. I nogle sektorer – såsom skibsfart – er vejen til målet vanskeligere at nå. For at kunne opnå klimaneutralitet er der brug for vedvarende brændstoffer til skibsfarten, og at de førende virksomheder i branchen går forrest med nye innovative løsninger.

Ørsted og ESVAGT tager nu et vigtigt skridt på vejen mod at reducere CO2-udledningerne inden for både skibsfart og havvind.

Som led i en ny banebrydende aftale har Ørsted, verdens førende virksomhed inden for havvind, og ESVAGT, som er markedsleder inden for service og support til havvindindustrien, besluttet at investere i verdens første servicefartøj (SOV), der kan sejle på grønne brændstoffer. Servicefartøjet bliver udstyret med batterier og ’dual fuel’-motorer, der kan bruge vedvarende e-metanol produceret ved hjælp af havvind og biogent kulstof som brændstof, hvilket vil reducere den årlige CO2-udledning med omkring 4.500 tons.

Skibsfarten har hårdt brug for nye grønne brændstoffer, som i dag er dyrere end de fossile alternativer. Med bestillingen af det nye servicefartøj demonstrerer Ørsted og ESVAGT deres ønske om at understøtte en grøn skibsfart og bidrager til at skabe den efterspørgsel, der er nødvendig for at fremskynde udviklingen af billigere grønne brændstoffer til skibsfart. Investeringsbeslutningen sender også et klart signal om, at fremtiden for både service- og installationsfartøjer er grøn. Det er hensigten, at Ørsted skal levere e-metanol til det nye servicefartøj.

En havvindmøllepark udleder allerede 99 % mindre CO2 end et kulfyret kraftværk i løbet af sin levetid, når produktion, opførelse og installation medregnes. Denne aftale mellem ESVAGT og Ørsted er et skridt på vejen mod at reducere den tilbageværende udledning. Desuden understøtter beslutningen om at investere i det nye servicefartøj Ørsteds mål om en nettoudledning på nul fra sin energiproduktion og drift inden 2025, og den er et håndgribeligt eksempel på virksomhedens grønne omstillingsrejse, hvor der er opsat videnskabeligt baserede mål om at opnå en nettoudledning på nul på tværs af hele værdikæden inden 2040. Ørsted er det første energiselskab i verden med et klimaneutralitetsmål, der er valideret af Science Based Targets initiative.

ESVAGT går i gang med at bygge fartøjet i andet kvartal 2022. Når servicefartøjet idriftsættes i slutningen af 2024, kommer det til at servicere verdens største havvindmøllepark, Hornsea 2, der ligger ud for den engelske østkyst.

Mark Porter, chef for Offshore Operations i Ørsted, siger:

”Som verdens førende virksomhed inden for havvind er det helt naturligt, at Ørsted går forrest i kampen for at drive fossile brændstoffer ud af branchen. Vi har opstillet klare mål og retningslinjer for en nettoudledning på nul, og dette nye metanoldrevne servicefartøj er et håndgribeligt bevis på vores klare ambition om at realisere disse mål. Aftalen med ESVAGT har mange positive aspekter, da den både bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra vores driftsaktiviteter inden for havvind og er et udtryk for vores stærke tro på, at grønne brændstoffer baseret på vedvarende energi er den mest bæredygtige løsning i forhold til at skabe en grøn skibsfart.”

Søren Karas, kommerciel og strategisk direktør hos ESVAGT, siger:

”Dette er en vigtig milepæl, som får reel betydning for den grønne omstilling. Ørsted og ESVAGT har begge en ambition om en bæredygtig fremtid, og som førende i branchen arbejder vi hårdt på at gå forrest i forhold til at reducere CO2-udledningen inden for skibsfart. Vi er glade for og stolte af, at vi med denne innovative nye løsning sammen med Ørsted kan tage et vigtigt skridt på vejen mod at skabe fossilfri løsninger for skibsfart og havvind.”

Ørsted har implementeret en strategisk tilgang til at reducere sine udledninger fra logistikarbejdet til havs gennem effektivitetsinitiativer, herunder optimering af sejlruter og sejlads ved hastigheder, der sparer brændstof.

I de seneste to år har Ørsted opbygget en varieret portefølje af projekter med fokus på grønne brændstoffer. Tre af disse omfatter produktion af e-metanol til skibsfart. Porteføljen omfatter et nyligt offentliggjort projekt på den amerikanske golfkyst, der skal levere 300.000 tons e-metanol til A.P. Møller – Mærsks flåde af CO2-neutrale fartøjer samt projekterne ’Green Fuels for Denmark’ og ’FlagshipONE’ i Sverige. Begge projekter kommer til at levere ca. 50.000 tons e-metanol til skibsfarten i perioden 2024-2025.

Fakta: Et flydende hjem til havvind

Det kræver en stor indsats at servicere en havvindmøllepark, og opgaven håndteres af et specialistteam af serviceteknikere, som ofte er ude på havet i flere uger ad gangen. Mens de er ude på havet, bor serviceteknikerne på et servicefartøj (SOV), som også er udstyret med et værksted og har opbevaringsplads til meget af det udstyr og de reservedele, som bruges til at servicere en havvindmøllepark.

Det nye topmoderne servicefartøj fra ESVAGT anvender den nyeste teknologi, og ESVAGT-mandskabet er specialister i at operere skibet og udstyret med digitale værktøjer til at løse opgaven. SOVen er designet med både komfort og produktivitet for øje, så det udgør en meget effektiv arbejdsplads og giver teknikerne sikker adgang til vindmøllerne via en bevægelseskompenserende gangbro og specialfartøjer til mandskabstransport samt en kran til at løfte tunge reservedele. Desuden fungerer det også som et flydende hjem med rekreative faciliteter for besætningen og teknikerne, herunder fitnessfaciliteter, et opholdsrum, en biograf og individuel indkvartering. Servicefartøjet er også udstyret med helikopterdæk, som gør det muligt at komme hurtigt til og fra land.

Fakta om fartøjet:

Hoveddata:

Samlet længde:              93,00 m

Bredde:                             19,60 m

Maksimal dybgang:      6,50 m

Hastighed:                       ca. 14 knob

Indkvartering:                 124 personer

Helikopterdæk:              D=18 m/9 t

For yderligere information, kontakt venligst:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 9955 9425
mikon@orsted.com

Esvagt Media Relations
Sune Falther
+45 6160 0180
sfa@esvagt.com