Ørsted kommenterer på krav om betaling i rubler

Vi kan bekræfte, at Ørsted har modtaget et krav fra Gazprom Export om at betale for gasleverancer i rubler.

Vi har ingen intention om at betale i rubler. Vi er i tæt dialog med andre energiselskaber og myndighederne om et fælleseuropæisk respons til Gazprom Export.

Ørsted fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og har allerede truffet en række foranstaltninger for at stoppe samarbejdet med russiske virksomheder. Ørsted er stoppet med at købe biomasse og kul fra Rusland til selskabets kraftvarmeværker, vi indgår ikke nye kontrakter med russiske selskaber, og Ørsted har sørget for, at ingen af Ørsteds direkte leverandører til udbygningen af vedvarende energi er russiske.

Desuden vil Ørsted donere et eventuelt overskud i 2022 efter skat og risikoafdækning fra Gazprom Export-kontrakten til humanitær hjælp i Ukraine, såfremt generalforsamlingen godkender forslaget på den kommende generalforsamling i april.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.