Partnerskabet bag ‘Green Fuels for Denmark’ fremrykker projektet og undersøger produktion af grønt jetbrændstof i 2025

Partnerskabet bag Power-to-X-flagskibsprojektet ’Green Fuels for Denmark’ i København har som følge af de øgede danske ambitioner inden for Power-to-X besluttet sig for at fremrykke dele af projektet med henblik på at producere grønne brændstoffer til den tunge transport to år tidligere end hidtil planlagt. Konkret har partnerskabet besluttet at fremrykke 100 MW af den oprindeligt planlagte anden fases 250 MW elektrolyse fra 2027 til 2025, samt at påbegynde fangst af bæredygtig CO2 i 2025.

’Green Fuels for Denmark’ kan potentielt levere grønne brændstoffer svarende til Danmarks samlede indenrigsforbrug af jetbrændstof i 2027, når den fulde anden fase på 250 MW er udbygget, og dermed indfri regeringens ambition om 100 % grøn indenrigsluftfart i 2030, tre år forud for planen.

Den fremskudte fase på 100 MW kan producere over 50.000 tons bæredygtige brændstoffer i 2025, hovedsageligt e-metanol til skibsfarten, men foranlediget af regeringens udmelding om at etablere mulighed for grøn luftfart allerede i 2025, vil partnerskabet undersøge, om dele af den forventede produktion af grønne brændstoffer til luftfarten fra ’Green Fuels for Denmark’ også kan fremrykkes til 2025.

Indfrielsen af 2025-ambitionen, såvel som 2030-ambitionen, forudsætter dog, at der etableres rammevilkår, der gør grønt jetbrændstof til et reelt og konkurrencedygtigt alternativ til fossile brændstoffer. Desuden er der rent kemisk flere veje at gå for at producere flybrændstoffer fra brint og bæredygtig CO2, og partnerskabet vil afsøge de forskellige teknologiske muligheder.

Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, siger:

”Danmark har en unik mulighed for at skabe et enestående erhvervseventyr inden for grønne brændstoffer til den tunge transport. Folketinget og regeringen har skabt rigtig gode rammer for at realisere dette enorme potentiale gennem deres ambitiøse mål for udbygningen af havvind og opførslen af Power-to-X-anlæg. Statsministerens nylige udmelding om at accelerere den grønne omstilling af luftfarten har direkte ført til, at vi i partnerskabet nu vil finde en vej, der muliggør produktion af grøn jetbrændstof allerede i 2025. Det bliver en teknologisk udfordring, som vi i Green Fuels for Denmark er klar til at besvare, så vi kan sikre Danmarks grønne førerposition i de kommende årtier og skubbe til et grønt gennembrud for omstillingen af luftfartsindustrien globalt.”

Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne, siger:

”Vi er positive overfor, at regeringen har sat nogle ambitiøse mål for indenrigsluftfartens grønne omstilling. I forlængelse heraf går vi i Green Fuels for Denmark aktivt ind i at se på, om vi kan bidrage til at indfri ambitionen med dansk produceret PtX. Hvis vi skal nå de ambitiøse mål, kræver det, at man politisk også bakker økonomisk op om især den første produktion af bæredygtige flybrændstoffer, så vi kan komme i gang, uden at prisen på brændstoffet bliver for høj. Lykkes det, kan regeringens målsætninger blive et vigtigt startskud, der giver Danmark mulighed for at gå forrest – ikke kun på klimadagsordenen – men også i et potentielt erhvervseventyr. Og vi er både i Københavns Lufthavne og i Green Fuels for Denmark klar til at spille aktivt med.”

Simon Pauck Hansen, koncerndirektør og ansvarlig for flydriften i SAS, siger:

”Regeringens målsætning er meget spændende, og vi ser frem til at arbejde med regeringen og vores samarbejdspartnere om at løse udfordringen. Indfrielsen af 2025-ambitionen, såvel som 2030-ambitionen forudsætter dog, at der produceres langt mere bæredygtigt brændstof end i dag, og at der etableres rammevilkår, der gør grøn jetbrændstof til et reelt og konkurrencedygtig alternativ til fossile brændstoffer. Danmark er i en god position til at starte produktion og partnerskabets fremrykning af produktionen er et skridt på vejen. Vi ser frem til den videre dialog med regeringen om tilrettelæggelsen af en fremtidig grøn og konkurrencedygtig indenrigsluftfart.”

Søren Skou, CEO, A.P. Møller – Mærsk, siger:

"Videnskaben taler sit tydelige sprog og det samme gør vores kunder, som efterspørger bæredygtige transportløsninger både til lands, til vands og i luften. I Mærsk har vi sat et ambitiøst mål om at skaffe bæredygtigt flybrændstof for 30 pct. af vores luftfragt ved udgangen af dette årti. Hvis vi skal nå det, er vi nødt til at handle nu. Hvis Green Fuels for Denmark kan øge tempoet yderligere, vil det booste vores arbejde med at imødekomme behovet for grønne brændstoffer i den globale luftfragtoperation, vi er i gang med at opbygge som integreret del af vores end-to-end logistik-portefølje.”

I den oprindelige vision for Green Fuels for Denmark var det planen at idriftsætte et elektrolyseanlæg med en kapacitet ca. 10 MW i 2023 og efterfølgende 250 MW i 2027 og 1.300 MW i 2030. Det er fortsat partnerskabets plan at udbygge den fulde anden fase af Green Fuels for Denmark på 250 MW i 2027. Denne fase vil kunne levere nok jetbrændstof til at dække væsentligt mere end det forventede, danske indenrigsforbrug af jetbrændstof og dermed også bidrage til omstillingen af den international luftfart fra Danmark, såfremt de nødvendige rammer er etableret. Opskaleringen af fase 2 er samtidig afhængig af, at der er tilstrækkelige mængder ny grøn strøm fra fx havvind tilgængelig.

Green Fuels for Denmarks endelige fase på 1.300 MW vil kunne levere grønne brændstoffer, primært jetbrændstof, der kan erstatte ca. 30 % af det samlede brændstofforbrug i Københavns Lufthavne, hvilket udover indenrigsruterne også vil indebære en betydelig grøn omstilling af udenrigsluftfarten.

Hverken i Danmark eller internationalt er der i dag et nævneværdigt forbrug af bæredygtigt flybrændstof produceret via Power-to-X-teknologi. Danmark har derfor en unik mulighed for at skabe en international førerposition, men teknologien til produktion af brændstofferne skal stadig modnes betydeligt, ligesom nye flybrændstoffer skal igennem en grundig og udstrakt godkendelsesproces, inden de kan tages i brug i luftfarten.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
Tlf. 99 55 94 25
mikon@orsted.com

Om Green Fuels for Denmark-projektet
Green Fuels for Denmark er Danmarks mest ambitiøse vision for storskalaproduktion af bæredygtige brændstoffer til transportsektorerne med et CO2-reduktionspotentiale på 850.000 tons i 2030. Bag projektet står et partnerskab bestående af Ørsted, SAS, Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DFDS og DSV.

Nel, Haldor Topsøe og Everfuel er partnere i Green Fuels for Denmark-projektets første fase og i udviklingen af anden fase. COWI er desuden videnspartner på projektet. Projektet støttes af Molslinjen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Green Fuels for Denmark er desuden blevet udvalgt af Danmark til at deltage i den første fælleseuropæiske bølge af projekter om brint, IPCEI.

Vedhæftninger