Udtalelse fra Ørsted om Ruslands invasion af Ukraine

Ørsted finder situationen dybt foruroligende, ikke mindst de menneskelige lidelser, som krigen i Ukraine forårsager. Den russiske aggression går imod alt det, som Ørsted står for, og derfor har vi taget væsentlige skridt i overensstemmelse med vores værdier som virksomhed.

I forhold til den gas, som Gazprom leverer til Danmark, anbefaler Ørsted en tydelig og koordineret indsats fra EU og Storbritannien. I modsætning til at stoppe forsyningen af andre typer produkter vil det have alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser, hvis der ikke bliver leveret nok gas, og der er derfor behov for at koordinere dette på EU-niveau snarere end lade det være op til den enkelte virksomhed. Derfor skal afhængigheden af russisk gas og et eventuelt forbud mod import af gas fra Rusland afgøres og håndhæves ved hjælp af tydelige politiske sanktioner.

Ørsteds ledelse har truffet følgende øjeblikkelige foranstaltninger som følge af den russiske aggression:

  • Vi er stoppet med at købe biomasse og kul fra Rusland til vores kraftværker.
  • Vi indgår ikke nye kontrakter med russiske selskaber.
  • Vi har sørget for, at ingen af Ørsteds direkte leverandører til udbygningen af vedvarende energi er russiske.
  • Vi har forpligtet os til at yde et økonomisk bidrag til UNICEF, og vi kigger også lige nu på, hvordan vi bedst og hurtigst muligt kan støtte de lokale organisationer i Polen, der håndterer flygtningesituationen.
  • Vi er særligt opmærksomme på vores ukrainske medarbejdere, der arbejder på vores kontor i Polen, og som har brug for tid og støtte for at kunne hjælpe og støtte familie og venner i Ukraine.

Alle potentielle sanktioner i EU-regi eller på nationalt plan, som påvirker gasforsyningen, vil modtage vores fulde støtte, og vi vil handle på dem øjeblikkeligt.

Mads Nipper, administrerende direktør, Ørsted


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro).Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.