Ørsted indgår samarbejde med Liquid Wind og øger sin tilstedeværelse inden for bæredygtige brændstoffer med investering i stort e-methanolprojekt i Sverige

Ørsted har indgået en aftale med Liquid Wind AB om at købe en ejerandel på 45 % af Liquid Wind AB's e-methanolprojekt FlagshipONE. FlagshipONE er et udviklingsprojekt i sin sene fase, der kan blive verdens første projekt i stor skala inden for bæredygtig e-methanol. Med henblik på at reducere CO2-udledningerne fra skibsfart har Liquid Wind AB planer om at etablere en række e-methanolanlæg i Sverige, hvoraf FlagshipONE bliver det første.

Ørsteds indtræden i FlagshipONE-projektet er et bevis på virksomhedens strategiske ambition om at opbygge en global førerposition inden for grønne brændstoffer og vedvarende brint. FlagshipONE bliver den seneste tilføjelse til Ørsteds voksende pipeline af projekter inden for brint og Power-to-X, hvoraf flere har som mål at reducere CO2-udledningerne fra skibsfart.

FlagshipONE får en elektrolysekapacitet på omkring 70 MW og forventes at kunne producere 50.000 tons e-methanol om året baseret på vedvarende brint og biogent CO2. Brinten skal fremstilles via elektrolyse drevet af strøm fra landvindmøller, og det biogene CO2 skal opsamles fra kraftvarmeværket Hörneborgsverket i Örnsköldsvik i Sverige, hvor FlagshipONE også kommer til at ligge.
Ørsted og Liquid Wind AB forventer at idriftsætte FlagshipONE i 2024, såfremt der træffes endelig investeringsbeslutning, hvilket forventes at kunne ske allerede i 2022. 

Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør i Ørsted, siger:
”Ørsted har den klare strategiske ambition at opbygge en global førerposition inden for vedvarende brint og grønne brændstoffer, og vores investering i FlagshipONE er et tydeligt bevis på, at vi vil realisere vores ambition. Præcis som vi gjorde det med havvind, er vi i Ørsted parate til at være en drivkraft i modningen af grønne brændstoffer, hvor vi kan spille en betydelig rolle i at nedbringe CO2-udledningerne fra skibsfart og andre sektorer, hvor det ellers er vanskelligt.”

Claes Fredriksson, adm. direktør og grundlægger af Liquid Wind, siger:
”Vi er ekstremt glade for muligheden for at indgå et partnerskab med Ørsted, en verdensførende virksomhed inden for bæredygtighed, som også anerkender e-methanol som en erstatning for nutidens, fossile brændsler til skibsfart. Interessen fra Ørsted viser, hvor langt Liquid Wind er kommet, og det et yderligere vidnesbyrd om vigtigheden af e-brændstoffer. Vores grønne brændstof vil blive førende i at sikre reelle CO2-reduktioner i skibsfarten og reducere CO2-udledningerne med mere end 90 %. FlaghipONE bliver det første anlæg, og det er Liquid Winds ambition at øge antallet af anlæg betydeligt i 2050 på globalt plan.”

Anders Nordstrøm, chef for Ørsteds brint- og Power-to-X-aktiviteter, siger:
"Ved at gå sammen med Liquid Wind om FlagshipONE bliver vi en del af et af de mest lovende projekter i forhold til at levere e-methanol i stor skala og sætte skub i den grønne omstilling af skibsfarten samt andre anvendelser af e-methanol. Med de rette rammevilkår og støtte kan FlagshipONE blive et af verdens første e-methanolanlæg i stor skala samt en vigtig tilføjelse til Ørsteds voksende og mangfoldige portefølje af brint- og Power-to-X-projekter.”

CO2-udledningerne fra den internationale skibsfart er ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) steget med 40 % fra 2000 til 2019 og tegner sig i dag for ca. 2 % af de samlede globale, energirelaterede drivhusgasudledninger. Inden for skibsfart er der et akut behov for nye typer brændstoffer for at kunne nedbringe CO2-udledningerne, og Ørsted er involveret i flere projekter, der netop har til formål at producere bæredygtige brændstoffer til skibsfart. Et af de projekter er Green Fuels for Denmark i København.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com

Liquid Wind Communications
Klaudija Cavala
+46 733 695598
klaudija@liquidwind.se

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.672 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Liquid Wind
Liquid Wind et udviklingsselskab inden for Power-to-Fuel, som er dedikerede til at reducere CO2-udledninger. Virksomheden udvikler, finansierer, bygger og driver stardardanlæg til produktion af e-methanol med henblik på at accelerere omstillingen til CO2-neutral skibsfart og transport. Anlæggene skal producere vedvarende, flydende brændsler, så Liquid Wind kan tilbyde sine kunder muligheden for hurtigt at nå deres bæredygtighedsmål. I 2021 blev Liquid Wind udnævnt til at være en af Top 5 Energy Start-ups globalt af StartUs Insigths. For yderligere information, besøg liquidwind.se eller følg Liquid Wind på LinkedIn og Twitter.


Vedhæftninger
  
FlagshipONE visualisation Ornskoldsvik, Sweden.jpg 

Anders Nordstrøm1.jpg 

Martin Neubert.jpg 

Claes Fredriksson_Photographer Joan Law.jpg 

DA_Press release Project Green Ocean_FINAL.pdf