Ørsted underskriver hensigtserklæringer med førende koreanske forsyningsselskaber og tager vigtigt skridt i udvikling af havvindprojekt ved Incheon

Ørsted har underskrevet hensigtserklæringer med de to statsejede koreanske forsyningsselskaber Korea Southern Power (KOSPO) og Korea Midland Power (KOMIPO) om at udvikle havvindprojektet Incheon, der kan få en kapacitet på 1,6 GW.

Underskrivelsen af de to hensigtserklæringer skete på virtuelle møder, hvor repræsentanter fra de tre virksomheders øverste ledelse var til stede, herunder Ho-Bin Kim, topchef i KOMIPO,  Seung-Woo Lee, topchef i KOSPO, Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør i Ørsted, og Seung-Ho Choe, landechef for Ørsted i Korea.

Den samlede investering i Incheon-projektet beløber sig til flere billioner koreanske won, og de store investeringer, der er foretaget i forbindelse med den koreanske ’Green New Deal’, vil føre en række positive ting med sig – herunder nye arbejdspladser, anlægsfaciliteter og levering af udstyr – hvilket forventes at kunne puste nyt liv i Incheons økonomi.

Incheon-projektet vil kunne forsyne 1,3 millioner koreanske husstande med grøn strøm og reducere CO2-udledningen med næsten 4 millioner tons om året og dermed bidrage væsentligt til, at Korea kan indfri sit mål om at opnå en nettoudledning på nul inden 2050.

Samarbejder om et CO2-neutralt Korea
Med hensigtserklæringerne er de tre virksomheder blevet enige om at afsøge samarbejdsmuligheder på Ørsteds Incheon-havvindprojekt for at fremme udviklingen af havvind i Korea og medvirke til, at Korea kan indfri sine CO2-mål. Dette vil bl.a. omfatte oprindelsesgarantier for elektricitet fra vedvarende energi, fælles drift, partnerskaber og teknologiudveksling inden for drift og vedligeholdelse af havvindmølleparker, samtidig med at samarbejdet om at udvikle vedvarende energi i Korea skal udvides.

Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør i Ørsted, siger: ”Med disse hensigtserklæringer med KOSPO og KOMIPO – to førende koreanske forsyningsselskaber, der kan blive de fremtidige aftagere af grøn strøm fra havvindmølleparken Incheon – tager vi et vigtigt skridt i udviklingen af dette flagskibsprojekt. Vi er overbeviste om, at vi med vores mere end 30 års globale erfaring og vores partneres viden og lokale ekspertise vil kunne tilpasse os det koreanske marked og skabe lokale fordele og økonomiske muligheder, samtidig med at vi bidrager væsentligt til, at Korea kan nå sit ambitiøse mål om at installere 12 GW havvindkapacitet.”           

Seung-Woo Lee, President i KOSPO, siger: ”Hensigtserklæringen med Ørsted, som er verdens førende virksomhed inden for havvind, vil være en stor hjælp for vores virksomhed i forhold til at udvide vores nye forretningsområde inden for vedvarende energi. Jeg forventer, at aftalen ikke blot vil hjælpe regeringen med at indfri sit mål om at omstille energisystemet, men også med at fremskynde udviklingen af havvind i stor skala i Korea.”

En repræsentant fra KOMIPO siger: ”Vi vil samarbejde med Ørsted om aktivt at løse de udfordringer, der er forbundet med at blive CO2-neutral og gennemføre en grøn omstilling, og det vil vi gøre ved at udveksle teknologi inden for drift og vedligeholdelse af havvindmølleparker og indgå i forskellige nationale og oversøiske projekter inden for grøn energi.”

Ørsted, KOSPO og KOMIPO vil opføre Incheon-havvindmølleprojektet mere end 70 km fra Incheons kyst med ønske om at indgå et samarbejde med lokale beboere og fiskere i Incheon, der skaber værdi for alle parter og minimere påvirkningen af miljøet og fiskerifarvandene. Med aftalerne vil de to forsyningsselskaber leve op til deres samfundsansvar som offentlige selskaber ved at anvende en forretningsmodel, der kommer både de lokale beboere og miljøet til gavn.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Presseafdelingen 
Tom Christiansen
+ 45 99 55 60 17
tomlc@orsted.dk 

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+ 45 99 55 79 96
IR@orsted.dk

Om Ørsted A/S

Om KOMIPO
KOMIPO er en førende aktør inden for grøn energi, der opgraderer teknologier inden for vedvarende energi i Korea og leverer stabil elektricitet af høj kvalitet, som øger livskvaliteten. For at kunne levere grønnere og sundere energi har KOMIPO erstattet anlæggene på sine termiske kraftværker med verdens bedste anlæg, og selskabet driver i dag sikre kraftværker, så man undgår fint støv og miljøforurening. KOMIPO går forrest i Koreas grønne omstilling ved at udvikle forskellige teknologier inden for vedvarende energi.

Om KOSPO
Korea Southern Power er et offentligt forsyningsselskab, der leverer grøn og stabil elektricitet og går forrest inden for CO2-neutralitet. Korea Southern Power producerer grøn energi ved at udvikle projekter inden for vedvarende energi, bl.a. solenergi, vindenergi, brændselsceller og klimavenlig flydende gas. Virksomheden udvikler desuden løsninger til digitalisering af anlæg og produktion af hydrogen, fx intelligente kraftværker og virtuelle kraftværker. Med sine aktiviteter på dette område sigter Korea Southern Power efter at sætte den globale standard for energibranchen.

Om Ørsted i Korea 
Ørsted er verdens førende virksomhed inden for havvind og har samarbejdet med koreanske leverandører siden 2013, og i 2018 åbnede selskabet et kontor i Seoul til udvikling af havvind. Værfter i Goseong, Tongyoung og Gwangyang er med til at understøtte Ørsteds globale og regionale porteføljer. 

I november 2020 annoncerede Ørsted sine planer om at udvikle havvindprojektet Incheon, som skal placeres mere end 70 kilometer ud for kysten ved Incheon City. Projektet har en potentiel kapacitet på 1,6 GW og vil kunne forsyne op mod 1,3 millioner koreanske husstande med grøn energi og reducere den årlige CO2-udledning med knap fire millioner tons. Projektet kommer til at stå færdigt i 2026, såfremt der opnås tilladelser, indgås aftageraftale og træffes endelig investeringsbeslutning. Læs mere på https://orsted.kr/ 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, brintanlæg, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.672 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro).

Vedhæftninger