Ørsted er fortsat verdens mest bæredygtige energiselskab – udgiver nu håndbog om klimalederskab

Ørsted rangerer for fjerde år i træk som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022-udgaven af Corporate Knights’ Global 100-indeks over de mest bæredygtige virksomheder i verden. I den forbindelse udgiver Ørsted nu en håndbog om klimalederskab, som giver anvisninger til, hvordan regeringer og virksomheder kan bidrage til en hurtigere udbygning af vedvarende energi.

Det canadiske analyseinstitut og erhvervsmagasin Corporate Knights har netop udgivet deres årlige Global 100-indeks, som rangerer verdens mest bæredygtige virksomheder.

Her rangerer Ørsted for fjerde år i træk som verdens mest bæredygtige energiselskab.

Det danske energiselskab har i løbet af de seneste 10 år været i stand til at transformere sin forretning fra fossile brændstoffer til vedvarende energi hurtigere end noget andet større energiselskab. Undervejs har Ørsted udviklet sig til et af verdens førende selskaber inden for udbygningen af grøn energi. Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, siger:

”Jeg er glad for, at Ørsted igen er anerkendt som det mest bæredygtige energiselskab i verden – endda som et af de mest bæredygtige selskaber overhovedet. Vi har transformeret vores virksomhed fuldstændigt for at komme derhen, hvor vi er i dag, og jeg er overbevist om, at bæredygtighed vil være en grundlæggende forudsætning for alle virksomheder om kun få år. Et benchmark som Corporate Knights' Global 100 skaber en ambition om at nå til tops og spiller på den måde en vigtig rolle i at fremme virksomheders arbejde med bæredygtighed.”

Ny håndbog skal sætte gang i klimahandling
I forbindelse med offentliggørelsen af Global 100-indekset har Ørsted udgivet en håndbog om klimalederskab: ’Getting on track for 1.5 °C – How governments and businesses can supercharge decarbonisation’.

For 2022 bliver et år, hvor regeringer skal revidere deres løfter fra COP26, og hvor investorer og forbrugere sandsynligvis vil øge kravene til virksomheders klimaindsats. Her anviser og peger håndbogen på en række indsatsområder, hvor regeringer og virksomheder kan omsætte deres klimaambitioner til konkrete handlinger, der kan sætte yderligere fart på reduktionen af CO2.

”At tage de nødvendige skridt for at holde sig inden for en temperaturstigning på 1,5 °C handler i bund og grund hverken om teknologi eller økonomi. Det handler om lederskab, og vi har ikke en måned, uge eller dag at spilde. Det seneste år har vi set et boom i regeringers og virksomheders klimaambitioner, og 2022 må blive året, hvor ambitionerne omsættes til handling,” siger Mads Nipper. Han fortsætter:

”Energi er stadig ansvarlig for over 70 % af de globale CO2-udledninger. Uden øjeblikkelig handling vil verden ikke være i stand til at halvere udledningerne inden 2030, og vores forsøg på at begrænse den globale temperaturstigning til under 1,5 °C går tabt. Som grøn foregangsvirksomhed har vi set, hvad der kan forsinke reduktionen af CO2 i verdens energisystemer, og vi ved, hvad der skal til for at sætte fart på den globale klimaindsats. Den viden vil vi gerne dele.”

I den nye håndbog peger Ørsted på aktuelle problemstillinger, som offentlige og private ledere skal løse her og nu.

Et nøgletiltag for regeringer er at sætte højere mål for udbredelse af vedvarende energi og skabe hurtigere og mere forudsigelige godkendelsesprocesser, der muliggør en hurtigere udbygning af vedvarende energi, som også understøtter en forbedring af biodiversiteten.

Blandt virksomheder er et presserende tiltag at fastsætte videnskabeligt baserede målsætninger for netto-nuludledning og reducere mindst 90 % af drivhusgasudledningerne, før der gøres brug af klimakompensation.

Ifølge Ørsted kan den grønne omstilling af verdens energisystemer ikke kun reducere CO2-udledningen, men også skabe økonomisk vækst, revitalisere lokalsamfund og have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning.

Ørsted er anerkendt af CDP som en global klimaleder og blev i oktober 2021 valideret af SBTi som det første og stadig eneste energiselskab i verden, der har et videnskabeligt baseret mål for netto-nuludledning.

 

Om Global 100-indekset
Corporate Knights’ Global 100-indeks er en årlig rangordning af verdens 100 mest bæredygtige selskaber. Selskaberne i indekset udgør den øverste 1 % i verden baseret på deres indsats inden for bæredygtighed. Indekset går på tværs af sektorer som industri, finans, IT, forbrugsvarer og sundhed.

For at bestemme 2022-ranglisten har Corporate Knights analyseret og sammenlignet 6.914 virksomheder med en omsætning på mere end USD 1 mia. (svarende til 6,5 mia. kroner) på baggrund af op til 24 bæredygtighedsparametre.

Ørsted rangerer som verdens mest bæredygtige energiselskab på 2022 Global 100-indekset for fjerde år i træk og indtager en 7. plads på tværs af alle sektorer. Ørsted er dermed fortsat rangeret i den absolutte top af bæredygtige selskaber på verdensplan.

Corporate Knight’s metodologi bag 2022-indekset kan findes her.

Video med Mads Nipper, der kommenterer på behovet for at omsætte ambitioner til handling.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.dk