Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om to tyske havvindmølleparker

Ørsteds bestyrelse har truffet endelig investeringsbeslutning om de to tyske havvindmølleparker Gode Wind 3 på 242 MW og Borkum Riffgrund 3 på 900 MW, som forventes at blive idriftsat i henholdsvis 2024 og 2025.

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger: "Borkum Riffgrund 3 er et banebrydende projekt, og vi er stolte af, at Ørsted endnu engang går forrest ved at være den første virksomhed, der træffer endelig investeringsbeslutning om en støttefri havvindmøllepark i Tyskland. Vi har kunnet realisere dette projekt ved at indgå flere store langsigtede elkøbsaftaler med førende virksomheder, frasælge 50 % af vindmølleparken til en partner, samt ved at købe ind til og opføre Borkum Riffgrund 3 og Gode Wind 3 som ét samlet projekt i gigawatt-skala."

Jörg Kubitza, Ørsteds landechef for Tyskland, tilføjer: "Med beslutningen om at opføre Gode Wind 3 og Borkum Riffgrund 3 udvider vi vores portefølje i Tyskland til seks havvindmølleparker og en samlet investeringsvolumen siden 2012 på ca. 7,5 milliarder euro. Borkum Riffgrund 3 bliver Tysklands hidtil største havvindmøllepark, når den står færdig, men det bør det være en selvfølge, at man fremover tænker i gigawatt-skala, når man planlægger nye havvindprojekter. Projekter i stor skala bliver nemlig afgørende for at sikre tilstrækkeligt med vedvarende energi til, at Tyskland kan indfri sin ambition om at blive CO2-neutral inden 2045 – et mål som havvind fortsat er den bedste vedvarende energikilde til at indfri."

Virksomheders stigende efterspørgsel på langsigtede elkøbsaftaler kan supplere regulatoriske mekanismer som fx differencekontrakter, der skaber langsigtet prissikkerhed for såvel udviklere af vedvarende energi som for elkunder. Begge dele er afgørende for at kunne imødekomme industriens og samfundets behov for grøn energi i fremtiden.

Ørsted har indgået langsigtede elkøbsaftaler på Borkum Riffgrund 3 for i alt 786 MW med Covestro (100 MW), Amazon (350 MW), REWE Group (100 MW), BASF (186 MW) og Google (50 MW), hvilket understøtter den endelige investeringsbeslutning ved i stort omfang at stabilisere indtægterne fra Borkum Riffgrund 3.

Den 19. oktober i år solgte Ørsted 50 % af havvindmølleparken Borkum Riffgrund 3  til Glennmont Partners. Aftalen med Glennmont var betinget af visse suspensive betingelser, blandt andet Ørsteds endelige investeringsbeslutning. Nu da den endelige investeringsbeslutning, projekttilladelsen, myndighedsgodkendelsen af sammenlægningen samt godkendelsen af den udenlandske investering er faldet på plads, forventer Ørsted at afslutte transaktionen senest i første kvartal 2022.

Fakta om Borkum Riffgrund 3 og Gode Wind 3

  • Borkum Riffgrund 3 og Gode Wind 3 får en eksportkapacitet på henholdsvis 900 MW og 242 MW og kommer til at ligge i den tyske del af Nordsøen tæt på Ørsteds eksisterende havvindmølleparker Borkum Riffgrund 1 & 2 og Gode Wind 1 & 2.
  • Gode Wind 3 forventes at blive idriftsat i 2024, og Borkum Riffgrund 3 forventes idriftsat i 2025.
  • De havvindmøller, der skal producere strøm på Borkum Riffgrund 3 og Gode Wind 3, har en kapacitet på 11 MW, en rotordiameter på 200 m og leveres af Siemens Gamesa.
  • På de tyske havvindauktioner i 2017 og 2018 blev Ørsted tildelt retten til at opføre de fem havvindprojekter, der i dag er kendt under navnene Gode Wind 3 og Borkum Riffgrund 3.
  • Borkum Riffgrund 3 blev som den første store havvindmøllepark i verden vundet med et bud på 0 euro pr. MWh. Det kunne lade sig gøre på grund af en række omkostningsreduktioner, herunder installationen af den nyeste vindmølleteknologi, gunstige forhold på sitet, høje vindhastigheder og forventede indtægtsstabiliserende elkøbsaftaler med virksomheder.
  • Gode Wind 3 kommer til at modtage et vægtet gennemsnitligt tilskud på 81 euro pr. MWh.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2021 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
IR@orsted.com

Om Ørsted A/S

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.672 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger