Ørsted scorer topkarakter på førende global klimaliste – igen

Den internationale nonprofitorganisation CDP anerkender Ørsted som global leder på klimaområdet for tredje år i træk. Siden CDP's vurdering har Ørsted som en af blot syv virksomheder i verden fået godkendt sit mål for netto-nuludledninger som videnskabeligt baseret.

CDP giver topkarakter til Ørsted for selskabets indsats for at reducere udledninger af drivhusgasser, mindske klimarisici og bidrage til at udvikle lavemissionsøkonomien på baggrund af de data, som selskabet har indberettet gennem CDP's klimaspørgeskema for 2021. Det er selskabets tredje rangering på A-listen på tre år.

"Vi er glade for igen at blive anerkendt af CDP som en virksomhed, der går allerforrest i klimaindsatsen. Energiselskaber spiller en afgørende rolle i forhold til at hjælpe verdens lande med at leve op til Parisaftalen, og i Ørsted har vi taget vores klimaindsats længere end noget andet energiselskab. Senest har vi som det eneste energiselskab og et af kun syv selskaber i verden fået godkendt, at vores mål for netto-nuludledning i 2040 lever op til klimavidenskabens krav," siger Mads Nipper, koncernchef i Ørsted.

Et centralt bidrag til Ørsteds rangering på CDP’s A-liste for 2021 er selskabets klimamål, der opfyldte CDP's nye pointkrav og gjorde, at selskabet fik tildelt det maksimalt mulige antal point. Særligt Ørsteds netto-nulmålsætning i 2040 og Ørsteds kortsigtede mål for udledningsreduktion i 2025 og 2032, der er videnskabeligt baseret og i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningen på 1,5 °C, blev anerkendt af CDP som brancheførende blandt energiselskaber.

Verdens eneste energiselskab med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning
Siden Ørsted tidligere på året indberettede sine klimatiltag til CDP, er Ørsted gået et skridt videre ved at styrke sin netto-nulmålsætning for 2040 med mål for langsigtet reduktion af drivhusgasser, som lever op til 1,5 °C-scenariet. Dermed har virksomheden nu en ambitiøs plan for CO2-reduktion, der understøttes af klare kort- og langsigtede udledningsreduktionsniveauer frem mod netto-nuludledning i 2040. Målsætningen indeholder også en forpligtelse til at begrænse klimakompensation af eventuelle restudledninger til højst 10 %. Målsætningen blev godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi) ved lanceringen af Corporate Net-Zero Standard-valideringen i oktober, og det gør Ørsted til en af kun syv virksomheder og det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning.

Første milepæl i Ørsteds CO2-reduktion er i 2025, hvor selskabet bliver CO2-neutralt i egen forretning (scope 1 og 2) ved at reducere CO2-intensiteten med mindst 98 % sammenlignet med 2006. Det vil gøre Ørsted til det første store energiselskab, der opnår en CO2-neutral energiproduktion – langt foran hvad klimavidenskaben kræver for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

SBTi's Corporate Net-Zero Standard er verdens første og eneste validering af, om virksomheders klimamål lever op til, hvad der ifølge den nyeste klimavidenskab er nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen. SBTi er et partnerskab mellem CDP, FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).

Gennemsigtighed inden for klima og miljø
CDP's årlige proces for miljøoplysning og rangering er bredt anerkendt som den førende standard inden for virksomhedernes gennemsigtighed i forhold til klima og miljø. Ifølge CDP har over 590 investorer med over USD 110 billioner i aktiver samt 200 større indkøbere med USD 5,5 billioner i indkøbsudgifter anmodet virksomheder om at videregive data om klima- og miljøpåvirkninger, -risici, og -muligheder gennem CDP's platform. I 2021 svarede 13.000 virksomheder, hvilket var ny rekord. CDP vurderede selskaberne og rangerede virksomhederne fra A til D-.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
+ 45 99 55 67 39
astou@orsted.com

Om CDP-vurderingen
I sin årlige rapporteringsproces benytter CDP en uafhængig metode til at vurdere selskaber, der oplyser data om deres miljøpåvirkning, risici og muligheder. Selskaberne vurderes ved hjælp af et spørgeskema og får en score fra A til D- alt efter gennemsigtigheden i deres klimarapportering, bevidstheden om og håndtering af miljørisici samt ambitionsniveau og indsats for at fastsætte og nå målsætninger på området. CDP's rapporteringsproces betragtes af investorer som den højeste standard, når det gælder om at afdække selskabers gennemsigtighed inden for deres miljøindsats. Se mere på cdp.net.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.672 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro).