Ørsted og ZE PAK vil indgive fælles bud i den kommende auktion om havvindlicenser i den polske del af Østersøen

ZE PAK, der er Polens største privatejede energiproducent og i øjeblikket er i gang med at omstille fra kul til vedvarende energi, og Ørsted, der er verdensførende inden for havvind med 30 års erfaring, har underskrevet en hensigtserklæring om at deltage i den kommende auktion om leje af havbund i den polske del af Østersøen.

Næste skridt for ZE PAK og Ørsted er at skabe et 50/50-joint venture, der vil være betinget af myndighedsgodkendelse. De to selskaber vil indgive fælles bud i de kommende auktioner om havvindlicenser i den polske del af Østersøen. Hvis parterne vinder i licensauktionen, vil de afgive fælles bud i de kommende polske auktioner for differencekontrakter til havvindprojekter, som efter planen skal finde sted i 2025 og 2027, for yderligere at udbygge de to virksomheders tilstedeværelse og investeringer i Polen og understøtte landets rejse mod klimaneutralitet.

Zygmunt Solorz, hovedaktionær og bestyrelsesformand i ZE PAK, siger: "Vindenergi er en af grundstenene i ZE PAK's strategi for at omstille til CO2-neutral energiproduktion, og jeg er glad for, at vi har muligheden for at samarbejde med Ørsted. Hvis man har seriøse ambitioner inden for havvind, så er Ørsted – der er verdens førende inden for dette felt – den bedst mulige samarbejdspartner. Ørsteds potentiale, resultater og erfaring inden for produktion af grøn energi er imponerende og vil uden tvivl kunne understøtte energiomstillingen i både ZE PAK og hele den polske energisektor."

Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør i Ørsted, siger: "Med havvind som fundament har Polen truffet en modig beslutning om at omstille sit energisystem for at nedbringe CO2-udledningen og sikre, at der i de kommende årtier vil være tilstrækkelig grøn strøm til konkurrencedygtige priser til at forsyne polske virksomheder og husholdninger i takt med at kulkraftværkerne udfases. Med et solidt lokalkendskab, verdensførende global ekspertise og fælles ambitioner kan ZE PAK og Ørsted hjælpe Polen med at sætte skub i omstillingen fra fossilbaserede energikilder til vedvarende energi, samtidig med at der skabes tusindvis af lokale arbejdspladser, og arbejdsstyrken omskoles og opkvalificeres fra at arbejde i kulindustrien til at arbejde inden for vedvarende energi."

Polen har annonceret en ambition om at diversificere landets energimiks ved hjælp af en omfattende udbygning af vedvarende energi, hvilket vil reducere andelen af kul i strømproduktionen fra ca. 70 % i dag til 11-28 % i 2040. Polen har endnu ikke nogen havvindmølleparker, men som en del af omstillingen til et lavemissionsenergisystem har Polen en målsætning om at installere 5,9 GW havvind inden 2030 og 11 GW inden 2040.

ZE PAK er Polens femtestørste strømproducent. Selskabet er noteret på børsen i Warszawa og er godt i gang med at omstille fra fossilbaseret strømproduktion til strømproduktion baseret på vedvarende energi. ZE PAK har besluttet at udfase kulbaseret strømproduktion senest i 2030 og gå ind på det lovende marked for vedvarende brint og derigennem hjælpe andre sektorer, såsom tung transport og tung industri, med at reducere CO2-udledningen.

Piotr Woźny, koncernchef i ZE PAK, siger: "Hos ZE PAK forsøger vi at arbejde med konkrete muligheder og gøre en reel indsats for at skifte til en grøn energiproduktion og reducere CO2-udledningen. Ligesom Ørsted har vi vores ’bedste’ og 'første' – vi er netop blevet færdige med at opføre det største solcelleanlæg i Polen, vi bliver den første virksomhed, der går i gang med at producere vedvarende brint, vi går forrest, når det kommer til at reducere CO2-udledningen, og vigtigst af alt bliver vi de første i Polen, der udfaser kul. Havvind vil spille en væsentlig rolle i ZE PAK's omstilling til en producent af ren og grøn energi."

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger: "Polen er et strategisk vigtigt marked for Ørsted, og vi håber at kunne øge vores tilstedeværelse og investeringer yderligere for at hjælpe Polen med at høste den grønne energi, der er til rådighed i rigelige mængder i Østersøen. Vi er glade for at indlede et samarbejde med ZE PAK, der har igangsat en ambitiøs grøn omstilling, og hvis omstilling fra fossilbaseret til vedvarende energi vil hjælpe Polen med at nå sine mål for CO2-reduktion."

Konsortiet bestående af Ørsted og ZE PAK er garant for et stærkt økonomisk fundament, verdensførende ekspertise og en klar ambition om at hjælpe polske virksomheder med at blive en del af en global vækstindustri.

Ørsted har en installeret global kapacitet på i alt 12 GW vedvarende energi, hvoraf 7,6 GW er fordelt på 28 havvindmølleparker. Ørsted forventer at have installeret 15 GW havvindkapacitet i 2025 og 30 GW i 2030. Ørsted byggede verdens første havvindmøllepark i 1991, og i dag udvikler, opfører, ejer og driver Ørsted havvindmølleparker i Europa, Asien og Stillehavsområdet samt Nordamerika, herunder Hornsea 1, der med en kapacitet på 1,2 GW er verdens største havvindmøllepark. Fra 2020 til 2027 forventer Ørsted at investere 350 mia. kr. i vedvarende energi, hvoraf ca. 80 % skal investeres i havvind og vedvarende brint.

Om Ørsted i Polen
Polen er et strategisk marked for Ørsted, der har været til stede i landet i 10 år og i dag har omkring 250 medarbejdere på sit kontor i Warszawa. Ud over partnerskabet med ZE PAK investerer Ørsted massivt i havvind i den polske del af Østersøen sammen med sin partner PGE. PGE og Ørsted er godt på vej til at levere 2,5 GW havvind med Baltica Havvindmøllepark, som bliver Polens største havvindmøllepark og et af de første havvindprojekter i landet. Baltica Havvindmøllepark, der udvikles i de to faser Baltica 3 og Baltica 2, vil kunne producere nok grøn strøm til at dække næsten fire millioner polske husstandes strømforbrug. Såfremt Ørsted og PGE tager endelig investeringsbeslutning, kan Baltica 3 (op til 1 GW) blive idriftsat i 2026, mens Baltica 2 (op til 1,5 GW) kan blive idriftsat i 2027.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

OM ZE PAK
ZE PAK er den største private strømproducent i Polen Med mere end 60 års erfaring. ZE PAK er i gang med at gennemføre en ambitiøs energiomstillingsplan: at omstille sin energiproduktion fra at være kulbaseret til at være CO2-neutral og etablere en landsdækkende forsyningskæde inden for vedvarende brint. Virksomheden er i gang med at udfase sine brunkulsfyrede kraftværker, og brunkulsbaseret energiproduktion vil være udfaset ved udgangen af dette årti. ZE PAK-koncernen havde i 2020 en strømproduktion på 4,85 TWh og en omsætning på 1,8 mia. zloty. Koncernen har knap 4.000 medarbejdere. ZE PAK-koncernen kontrolleres af Zygmunt Solorz, som er en af de største og mest kendte iværksættere i Polen og også har aktiviteter i medie-, telekommunikations- og ejendomsbranchen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
Tlf. 99556017
tomlc@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+4599557996
ir@orsted.com

Vedhæftninger