Ørsted indgår aftale om ny bæredygtighedsrelateret revolverende kreditfacilitet på 2 mia. euro

Ørsted har i dag indgået en femårig aftale om en syndikeret revolverende kreditfacilitet på 2 mia. euro knyttet til udvalgte bæredygtighedsmål med mulighed for to forlængelser på hvert ét år. Faciliteten er tilsigtet Ørsted’s generelle forretningsaktiviteter og erstatter den eksisterende, uudnyttede syndikerede revolverende kreditfacilitet på 1,4 mia. euro, der blev etableret i december 2015.

For at bidrage til at nå Ørsteds ambitiøse bæredygtighedsmål vil facilitetens rentemargen blive justeret (op eller ned), afhængigt af om Ørsted på årsbasis når sine to foruddefinerede strategiske bæredygtighedsmål.

Det første mål er Ørsteds forskningsbaserede mål om at reducere CO2-udledningen fra sin energiproduktion og drift (scope 1-2) til 10 g CO2e/kWh inden 2025, hvilket er det vigtigste redskab i forhold til at nå målet om at blive CO2-neutral i 2025 og er i tråd med et klimascenarie på 1,5 °C.

Det andet mål er Ørsteds grønne investeringer i henhold til EU’s nye taksonomiforordning, som er knyttet til det udmeldte investeringsprogram for 2020-2027 på DKK 350 mia. Dette er et vigtigt skridt for Ørsted i forhold til at nå sin strategiske ambition om en installeret kapacitet på ca. 50 GW vedvarende energi i 2030. For at leve op til det dertil knyttede rapporteringskrav vil Ørsted rapportere i henhold til EU’s nye taksonomiforordning, der har til formål at understøtte den grønne omstilling.

Marianne Wiinholt, koncernøkonomidirektør i Ørsted, siger:

"I Ørsted arbejder vi målrettet på at fremme den grønne omstilling. Vi har udstedt grønne seniorobligationer og hybridkapital siden 2017, og anvender nu muligheden til sammen med vores banker at tage det næste naturlige skridt og indarbejde vores grønne ambitioner som bæredygtighedsrelaterede resultatmål i vores lånefaciliteter."    

Nordea har fungeret som ‘Coordinating Mandated Lead Arranger og Bookrunner’, ’Documentation agent’ og ‘Sustainability Coordinator’ på faciliteten, som også understøttes af en udvalgt gruppe af banker, der deltager i transaktionen som ‘Mandated Lead Arrangers og Bookrunners’. Bankerne er: Bank of America, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Jersey Branch, Rabobank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Handelsbanken, HSBC, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley, MUFG, National Westminster Bank Plc og SEB. Nordea fungerer desuden også som ‘Agent’.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger