Ørsted forpligter sig til bæredygtig genbrug af vindmøllevinger

Ørsted forpligter sig til enten at genbruge, genanvende eller genvinde alle vindmøllevingerne i sin globale portefølje af hav- og landvindmølleparker ved nedtagningstidspunktet.
Ørsted har nedtaget én vindmøllepark, Vindeby havvindmøllepark.
Ørsted har nedtaget én vindmøllepark, Vindeby havvindmøllepark.

På Ørsteds kapitalmarkedsdag annoncerede selskabet, at man forpligter sig til enten at genbruge, genanvende eller genvinde alle vindmøllevingerne i sin globale portefølje af hav- og landvindmølleparker ved nedtagningstidspunktet. Forpligtelsen er en del af Ørsteds nye virksomhedsstrategi, som omfatter en ambition om at udbygge selskabets position som førende inden for bæredygtighed, og samtidig skal det hjælpe Ørsted med at sikre et CO2-neutralt klimaaftryk inden 2040.

"Vi vil være med til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og det vil vi gøre på en bæredygtig måde. Det indebærer, at vi begynder at bruge mere cirkulære modeller, hvor vi genanvender ressourcer og sparer energi og på den måde også reducerer CO2-udledningen. Det er en stor udfordring, men vi ser frem til at arbejde med denne udfordring sammen med vores forsyningskæde," siger Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted.

I dag kan mellem 85 % og 95 % af en vindmølle genbruges, men det er stadig en udfordring at genbruge vindmøllevinger, da vingerne er designet til at være meget lette og samtidig robuste, hvilket gør det vanskeligt at skille dem ad. Derfor deponeres de fleste af de vinger, der nedtages i dag. Hvis det tager længere tid end forventet at løse udfordringen med at genbruge vingerne, vil Ørsted ikke deponere vindmøllevinger, der nedtages. I stedet vil selskabet midlertidigt opbevare vingerne.

I det kommende årti vil der blive opført vindmøller med en hidtil uset hastighed med det formål at levere grøn, vedvarende energi til industrien og til flere hundrede millioner mennesker verden over. Dette understreger vigtigheden af, at vindmøllevinger nedtages på en bæredygtig måde.

Ørsted har foreløbig opført 7,5 GW havvind og 1,7 GW landvind. Indtil videre har Ørsted kun nedtaget havvindmølleparken Vindeby, hvor alle vingerne fra de 11 vindmøller blev genanvendt. Med Ørsteds nye strategiske ambition om at opføre 30 GW havvind og 17.5 GW landbaserede energianlæg, herunder landvind, i 2030 har Ørsted et klart ansvar for at finde løsninger på udfordringen med at genbruge vindmøllevinger.

"Allerede i dag har strøm produceret på havvind en CO2-udledning i løbet af hele sin livscyklus, der er 99 % lavere end strøm, der er produceret på kul. Det er vores ambition er at tilbyde vores kunder CO2-neutrale løsninger inden for vedvarende energi med et ansvarligt ressourceforbrug set over hele livscyklussen. Det kræver, at vi reducerer CO2-udledningen i vores forsyningskæde, og det indebærer også, at vi begynder at bruge mere cirkulære modeller for ressourceforbrug i vindmøllernes forsyningskæde," siger Mads Nipper.

"Jeg håber, at vores udmelding kan være med til at inspirere andre, hvilket vil hjælpe med at bringe skala til løsninger inden for genbrug af vindmøllevinger, således at vi hurtigere kan få reduceret omkostningerne ved alternativerne til deponering, og der kan sættes skub i den udvikling, der allerede er godt i gang i vindindustriens forsyningskæde, så løsningerne kan designes, hvor der skabes så lidt affald som muligt."

Ørsted bidrager allerede til at fremme de teknologier, der kan anvendes til at genbruge vindmøllevinger på en bæredygtig måde, da man har været med til at grundlægge det tværsektorielle DecomBlades-konsortium bestående af selskaber fra vindindustrien og forskningsinstitutioner. Konsortiet har til formål at undersøge og udvikle løsninger, der gør det muligt at genbruge kompositmaterialerne i vindmøllevinger. Konsortiet modtog for nylig en treårig støttebevilling fra Innovationsfonden til sit arbejde.

"Der er ikke nogen, der sidder med alle løsningerne på, hvordan vi kan begynde at bruge mere cirkulære modeller. Vi er nødt til at samarbejde på tværs af virksomheder og forskningsinstitutioner for at finde svarene, og DecomBlades-projektet er et vigtigt eksempel på dette," siger Mads Nipper.


Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på ørsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.


Kontaktinformation
Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.dk
 
Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.dk