Ørsted går sammen med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco i norsk havvindkonsortium

Ørsted tilslutter sig konsortiet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco og etablerer et langsigtet partnerskab om at udvikle havvind i Norge og om at deltage i Norges forestående ansøgningsrunde for havvindområder.

Den norske del af Nordsøen rummer et stort potentiale for udvikling af havvindmølleparker i stor skala, der kan levere grøn energi til norske hjem og virksomheder, og potentielt også til andre lande omkring Nordsøen gennem det havbaserede elnet, som der er behov for til at muliggøre den store udbygning af havvind i hele Europa frem mod 2050. Havvind og havbaseret elnet vil tilsammen skabe en rentabel løsning for Norge, bruge den fleksible vandkraft i Norge og levere billig vedvarende energi.

De tre parter ser samarbejdet som det perfekte match i forhold til at realisere havvindprojekter i stor skala kombineret med et havbaseret elnet. Konsortiet har til sigte at levere både bundfast og flydende havvind, samtidig med at den norske forsyningskæde udvikles til den forventede, omfattende udbygning af havvind i Norge og i Europa.

Ørsted, Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables er ligeværdige partnere i konsortiet, der vil ansøge om udviklingstilladelser i begge de områder, der er udpeget af den norske regering, nemlig Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Den forestående tildelingsrunde forventes at omfatte op til 4,5 GW på tværs af de to områder, og det tekniske potentiale er endnu højere.

Den norske regering har været frontløber i forhold til at understøtte den tidlige udvikling af flydende havvind, og konsortiet vil arbejde tæt sammen med den stærke lokale forsyningskæde for at bygge videre på Norges strategiske position inden for flydende havvind, særligt i Utsira Nord-området.

Martin Neubert, kommerciel direktør og viceadministrerende direktør for Ørsted, siger:

"Med dette partnerskab tager Ørsted et vigtigt skridt, hvor vi udvider vores tilstedeværelse i de nordiske lande. Samtidigt har vi taget det strategiske valg at føre an i kommercialiseringen af flydende havvind for at muliggøre teknologiens massive, globale potentiale, hvor Norge kan blive et nøglemarked i Europa."

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger:
"Vi er meget glade for at komme ind på det norske marked for havvind med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco, hvis store erfaring inden for vedvarende energi, elmarkeder, havvindsforsyningskæden og infrastruktur gør dem til de perfekte partnere for os. Vi mener, at konsortiet står meget stærkt i forhold til at konkurrere om både bundfast og flydende havvind i de områder, der forventes udbudt af den norske regering."

Anette Olsen, administrerende direktør for Bonheur og ejer af Fred. Olsen & Co., siger: "I tillæg til den omfattende erfaring, som Hafslund Eco og virksomheder relateret til Fred. Olsen har opbygget inden for vedvarende energi, elnet og havvind, bringer Ørsted verdens længste erfaring og de dybeste kompetencer inden for udvikling af leverandørkæder i denne industri. Det har resulteret i en betydelig mængde nye lokale grønne arbejdspladser inden for havvind. Fred. Olsen-relaterede virksomheder har i mange år arbejdet succesrigt sammen med Ørsted i hele verden om at udvikle stærke forsyningskæder inden for transport, installation, opgradering og vedligeholdelse af havvindmøller. Her har vores virksomheder oplevet Ørsteds kompetencer og ønske om at udvikle reelle lokale arbejdspladser. Ved tilføjelsen af Ørsted, har konsortiet yderligere styrket sin evne til at hjælpe Norge med at sikre en bæredygtig og effektiv vej frem inden for havvind."

Finn Bjørn Ruyter, administrerende direktør for Hafslund Eco, siger:
"Et havbaseret elnet kombineret med havvind vil skabe en rentabel løsning for Norge og levere billig vedvarende energi med henblik på elektrificering og grøn industriel vækst. Ørsted har i mange år gået forrest, når det kommer til at sænke prisen på havvind, hvilket er en stor fordel på rejsen mod at realisere havvind i Norge og bidrage til fremtidig eksport af norske løsninger."


Som verdensførende inden for havvind har Ørsted mere end 3.000 medarbejdere, der arbejder med havvind, og som dækker alle aspekter inden for udvikling, opførelse, drift og ejerskab af havvindmølleparker. Ørsted har opført 7,5 GW havvind, herunder verdens første havvindmøllepark i 1991, og har i øjeblikket 27 idriftsatte havvindmølleparker i Europa, USA og Asien og Stillehavsområdet. Med hovedsæde i Danmark har Ørsted bygget flere havvindmølleparker i Nordsøen som en betroet partner for regeringer i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Holland.

Fred. Olsen Renewables' blev grundlagt i midten af 1990'erne og udvikler, ejer og driver vedvarende energiproduktion med 12 vindmølleparker i drift og en projektportefølje på ~4 GW land- og havvind. Fred. Olsen-relaterede virksomheder har over 2.000 medarbejdere, der arbejder med vedvarende energi og har dybdegående viden om havvind. Fred. Olsen Renewables er 100 % ejet af den børsnoterede (Oslo Børs) virksomhed Bonheur ASA.

Hafslund Eco er en vedvarende energi- og infrastrukturkoncern, der er 100 % ejet af Oslo kommune. Selskabet er den næststørste producent af strøm i Norge og ejer og driver 80 vandkraftanlæg med en årlig produktion på 21 TWh. Selskabet ejer også 50 % af Norges største netselskab gennem ejerskabet af Eidsiva Energi. Hafslund Eco har eksisteret i 130 år, hvor selskabet har nytænkt vedvarende energiproduktion og skabt langsigtet værdi for Norge, og nu vil selskabet udvikle havvind i Nordsøen.


Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.dk
 
Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+ 45 99 55 79 96
ir@orsted.dk
 
Hafslund Eco
Per Storm-Mathisen
Communication manager
+47 982 55 406
per.storm-mathisen@hafslundeco.no
 
Fred. Olsen & Co.
Inger Lise Bogerud
+47 957 36 596
inger-lise.bogerud@fredolsen.com