World Resources Institute og Ørsted: Sådan kan regeringer opskalere investeringer fra den private sektor i omstillingen til vedvarende energi

For at sætte fart på reduktionen af energisektorens CO2-udledning og begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader er regeringerne i verdens lande nødt til at arbejde sammen med den private sektor om at opskalere hårdt tiltrængte investeringer med gunstige lovgivningsmæssige rammer og politiske løsninger, siger WRI og Ørsted i deres nye fælles arbejdspapir.

For at opnå et CO2-neutralt samfund inden 2050 og en verden, der udelukkende kører på vedvarende energi, skal politikere, virksomheder og investorer skrue op for samarbejdet og blive ved med at arbejde effektivt og fokuseret for at opskalere den globale kapacitet inden for vedvarende energi. De grønne teknologier eksisterer allerede, og de investeringer, der skal til, er overkommelige, men energiomstillingen går ikke hurtigt nok til at kunne begrænse de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Det fælles arbejdspapir fra World Resources Institute (WRI) og Ørsted, som udgives forud for COP26, kortlægger de politiske løsninger, der skal hjælpe politikerne med at udføre konkrete handlinger nu og her for at sætte fart på den grønne omstilling.

Hovedparten af investeringen i energiomstillingen forventes at komme fra den private sektor, og nu, hvor omkostningerne til sol og vind er lavere end nogensinde, ligger milliarder af dollars og venter på at sætte skub i energiomstillingen. Men de nødvendige politikker og finansielle rammer er endnu ikke på plads, fremhæver arbejdspapiret.

”De politikker, der etableres i dag, vil være afgørende for, om vi kan nå i mål med den grønne omstilling tids nok til at beskytte klimaet,” siger Jennifer Layke, Global Director, Energy Program hos World Resources Institute. ”Det er op til regeringerne at sætte en retning for et moderne, grønt, vedvarende energisystem og at sende de rette markedssignaler for at fremme den private sektors indsats.”


Vedvarende energi er afgørende i kampen mod klimaforandringerne

Over 70 % af den globale CO2-udledning kommer fra energiproduktion og -forbrug. For at overholde en 1,5-graders målsætning skal landene gøre deres energisystemer CO2-neutrale inden 2050 og øge andelen af vedvarende energikapacitet mindst seks gange hurtigere end nu inden 2030.

Heldigvis findes meget af det, der skal til for at nå omstillingen til vedvarende energi, allerede – de vigtigste teknologier er allerede udviklet, tilslutningen til at opnå CO2-neutralitet på tværs af sektorer vokser, og investorerne understøtter i høj grad grønne investeringer. Men vi bliver nødt til sætte tempoet op.

”Dette er et afgørende årti for klimaindsatsen. Regeringerne kan sætte fart på omstillingen til vedvarende energi ved at frigive kapital i den private sektor,” siger Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted. ”Hvis regeringerne udformer politikker, der tiltrækker flere investeringer i vedvarende energi, kan de fjerne de udfordringer, der i øjeblikket forhindrer en opskalering af vedvarende energikilder.”

Det fælles arbejdspapir blev lanceretClean Energy Ministerial-forummet ved en officiel sidebegivenhed, hvor repræsentanter fra den chilenske og danske regering samt fra WRI, Ørsted, International Solar Alliance og Global Wind Energy Council deltog.

Læs hele dokumentet her: orsted.com/renewable-energy-future.


De vigtigste punkter fra arbejdspapiret

  • Den globale omstilling til vedvarende energi vil sandsynligvis i vid udstrækning blive finansieret af den private sektor.
  • Et afgørende element i energiomstillingen bliver en reduktion af CO2-udledningen fra verdens elforsyning. Selv om de vigtigste teknologier allerede findes, og investorernes engagement er hastigt stigende, ligger reduktionen af udledning stadig et godt stykke under, hvad der kræves.
  • De udfordringer, der står i vejen for en reduktion af energisektorens CO2-udledning, falder især inden for tre kategorier: en markedsstruktur, der ikke understøtter private investeringer, manglende offentlig opbakning til placering af vedvarende energiprojekter og en utilstrækkelig elnetinfrastruktur.
  • Regeringerne kan og skal spille en vigtig rolle i forhold til at opskalere den vedvarende energikapacitet ved at stille lovgivningsmæssige rammer og politiske løsninger til rådighed, der kan fjerne de forhindringer, som bremser investeringerne i den private sektor.
  • De enkelte lande bør prioritere politikker for grøn energi samt markedsinstrumenter for at understøtte investeringer i vedvarende energi, forbedre planlægning og tilladelser samt håndtere eventuelle bekymringer i lokalsamfundet og investere i moderne el-infrastruktur.

Om Ørsted

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.


Om WRI:

World Resources Institute (WRI) er en global forskningsorganisation, der omsætter store idéer til handling i forbindelse med miljø, økonomiske muligheder og menneskers trivsel.

Vores udfordring: Naturressourcer er grundlaget for økonomiske muligheder og menneskers trivsel. Men i dag forbruger vi jordens ressourcer i et tempo, der ikke er bæredygtigt, hvilket mange steder går ud over økonomi og livskvalitet. Mennesker er afhængige af rent vand, frugtbar jord, sunde skove og et stabilt klima. Beboelige byer og grøn energi er afgørende for en bæredygtig planet. Vi skal gøre noget ved disse akutte globale udfordringer i dette årti.

Vores vision: Vi forestiller os en retfærdig og blomstrende planet, der er drevet af en fornuftig håndtering af naturens ressourcer. Vores ambition er at skabe en verden, hvor regeringer, virksomheder og lokalsamfund arbejder sammen om at eliminere fattigdom og bevare det naturlige miljø for alle mennesker.


Kontaktinformation
Media Relations
Anders Stougaard
+ 45 99 55 67 39
astou@orsted.dk