Ørsted er officiel partner for Copenhagen 2021 – WorldPride og EuroGames

Ørsted melder sig som officiel partner for Copenhagen 2021 – WorldPride og EuroGames. Den globale leder inden for grøn energi ser partnerskabet som en naturlig forlængelse af sit stærke fokus på inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen.

Som officiel partner ønsker Ørsted at fremme inklusion og mangfoldighed som noget helt afgørende for at have en velfungerende arbejdsplads samt muligheden for at leve og elske sikkert og frit.
 

Mette Nørr Gantzhorn, Head of Diversity, Inclusion & Well-Being hos Ørsted, siger: "I Ørsted mener vi, at forskellige perspektiver styrker vores evne til at være innovative, forbedrer vores forretningsresultater og sætter skub i vores globale vækst. Vores inkluderende kultur og holdning til, at talent er mangfoldigt af natur, er ikke bare et spørgsmål om at gøre det rigtige. Det er faktisk afgørende for, at vi kan opfylde vores vision."

Hun fortsætter: "Vi arbejder målrettet på at være en inkluderende arbejdsplads, og Ørsted støtter en række internationale netværker og initiativer, som fremmer inklusion. Derfor er vi også rigtig glade for at få muligheden for at støtte Copenhagen 2021 – WorldPride og EuroGames som officiel partner."

Medarbejdernetværk for inklusion
Ørsted har et globalt inklusionsfællesskab med mere end 1.000 medlemmer fordelt på forskellige medarbejdernetværk, som arbejder hen mod det vigtige mål om at skabe en inkluderende virksomhed, hvor alle trives og har mulighed for at yde deres bedste og udvikle sig.

Alice Vallienne, Business Developer i Innovation og medforperson for Ørsteds 'LGBTQ+ & Allies'-netværk i Kontinentaleuropa, siger: "Som medarbejder og repræsentant for LGBTQ+-fællesskabet synes jeg, at det er fantastisk, at Ørsted lægger så stor vægt på at skabe trygge rammer for virksomhedens medarbejdere, så man kan gå på arbejde som et helt menneske. Hvis man vil skabe en mere inkluderende kultur på arbejdspladsen, handler det om at have et engageret partnerskab mellem inklusionsnetværk, sine forbundsfæller og den øverste ledelse, hvor alle samarbejder om et fælles mål om at være inkluderende og mangfoldige."

David King, Senior Environmental Specialist og forperson for Ørsteds 'LGBTQ+ UK Network', er enig: "Jeg er meget glad for at se, at Ørsted bevæger sig målrettet op ad den stejle læringskurve for at blive en global forkæmper for inklusion. Det arbejde, som medarbejdernetværkene udfører, den øverste ledelses opbakning til mangfoldighed og inklusion samt deltagelse i arrangementer som WorldPride skaber tilsammen en bedre og mere oplyst og inkluderende arbejdsplads for alle."

Gennem sine ledere, processer og medarbejdere fokuserer Ørsted på at skabe inkluderende teams i et trygt miljø, samtidig med at der arbejdes målrettet på at sikre lige muligheder, opbygge en inkluderende kultur og skabe et bæredygtigt arbejdsliv for alle medarbejdere. 

Om Copenhagen 2021 
Copenhagen 2021 – WorldPride og EuroGames finder sted i København og Malmø i perioden 12. 21. august. Dette års arrangement beskrives som den vigtigste menneskerettigheds- og LGBTQ+-begivenhed i 2021. Arrangementet omfatter en lang række WorldPride-events, EuroGames-konkurrencer i 29 discipliner, en festival for dynamisk kunst og det hidtil største forum for menneskerettigheder for LGBTQ+-fællesskabet nogensinde.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på ørsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
 


Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
99 55 67 39