Ørsted og POSCO underskriver hensigtserklæring om at samarbejde om havvind og vedvarende brint i Korea

Ørsted, der er verdens mest bæredygtige energiselskab, og POSCO Group, et af de største konglomerater i Korea, har underskrevet en hensigtserklæring om at udvide samarbejdet. POSCO og dets associerede selskaber vil støtte udviklingen af Ørsteds 1,6 GW havvindprojekter ud for kysten ved Incheon. Ørsted og POSCO vil desuden gennemføre forundersøgelser for at undersøge muligheden for at samarbejde om vedvarende brint.
Foto fra den virtuelle ceremoni hvor POSCO og Ørsted underskrev hensigtserklæringen.
Foto fra den virtuelle ceremoni hvor POSCO og Ørsted underskrev hensigtserklæringen.

Korea har sat et ambitiøst mål om at installere 12 GW havvindkapacitet inden 2030. I september 2020 annoncerede den koreanske præsident Moon Jae-in desuden en 'Green New Deal' for Korea, der sigter mod at opnå en nettoudledning på nul inden 2050. Med hensigtserklæringen tager Ørsted endnu et vigtigt skridt - i tillæg til selskabets flagskibsprojekter ved Incheon - mod at fremme udviklingen af vedvarende energi i Korea og støtte Korea i landets omstilling til grøn energi.

Ørsted har et veletableret samarbejde med POSCO, som har fungeret som strategisk global leverandør og betroet partner inden for leverance af stål. POSCOs stålforretning har leveret over 100.000 tons stål til Ørsteds havvindmøllepark Hornsea 1 og tre andre havvindmølleparker. I december 2020 tilsluttede POSCO Group sig den koreanske regerings erklæring om at reducere CO2-udledningerne og fremlagde sin ambition om at blive en førende virksomhed inden for vedvarende brint og blive CO2-neutral inden 2050.

Jung-son Chon, Senior Executive Vice President i POSCO Group, siger: "POSCO betragter sin brintvirksomhed som en af koncernens vækstmotorer, og vi arbejder på at identificere forretningsmuligheder inden for vedvarende brint. Vi håber, at vores forretning inden for vedvarende brint tager fart gennem dette samarbejde med Ørsted. Ved at kombinere Ørsteds driftsmæssige knowhow inden for global udvikling af havvind og vedvarende brint med POSCO-koncernens kapacitet inden for blandt andet byggeprojekter og energi vil begge virksomheder kunne opnå synergier i et fordelagtigt samarbejde."

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted, siger: "Med en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, har vi forvandlet Ørsted fra et af de energiselskaber, der var mest afhængig af fossile brændstoffer, til verdens mest bæredygtige energiselskab. Vi er fast besluttet på at være en global katalysator for systemiske forandringer og hjælpe lande og virksomheder med at gennemføre deres grønne omstilling ved at opskalere eksisterende grønne energiløsninger, såsom vind og sol, og ved at udvikle og opskalere nye grønne løsninger, såsom brint. Det er fantastisk, at vi kan præsentere hensigtserklæringen med POSCO under P4G-topmødet i Korea, som samler førende globale tænkere og beslutningstagere i arbejdet hen imod at opnå FN's bæredygtighedsmål og skabe en mere bæredygtig verden."

Matthias Bausenwein, regionsdirektør for Ørsteds aktiviteter i Asien og Stillehavsområdet, siger: "Denne hensigtserklæring er et stort skridt for Ørsted i forhold til at uddybe samarbejdet med POSCO, som deler vores tankegang om at tage ansvar for at reducere CO2-udledningerne. Vi ser frem til at bringe vores erfaring og indsigt i spil og støtte Korea i at nå sine mål for at omstille energisystemet og reducere CO2-udledningerne. Med den danske stat som majoritetsejer vil Ørsted samarbejde med lokale partnere og leverandører på tværs af værdikæden om at opbygge en sprudlende koreansk havvindindustri. Det vil vi gøre via vores 1,6 GW store Incheon-projekter og eventuelt yderligere projekter i andre regioner i landet. Ud over at gøre energimikset grønnere kan havvind levere råmaterialet til produktion af vedvarende brint, som kan hjælpe med at reducere CO2-udledningerne fra sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte, herunder eksempelvis transport og tung industri."

 

Ørsted startede for nylig opførelsen af sit første demonstrationsprojekt for vedvarende brint, H2RES, i Danmark og er involveret i ni projekter om vedvarende brint i Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Om POSCO Group

POSCO er Sydkoreas største og verdens fjerdestørste stålproducent og har også aktiviteter i sektorer uden for stålindustrien, såsom inden for handel, infrastruktur, materialer til elbiler, kemikalier og energi. POSCO har for nylig annonceret en hensigt om at være CO2-neutral i 2050 og har planer om at blive aktivt involveret i brintforsyningskæden lige fra produktion til anvendelse samt om gradvist at omdanne sin produktion af stål til at være baseret på brint.

Om Ørsted i Korea

Ørsted åbnede et kontor i Seoul i 2018 og etablerede sin juridiske enhed Ørsted Korea i 2019. I november 2020 annoncerede Ørsted, at man havde til hensigt at udvikle havvindprojekter med en potentiel kapacitet på op til 1,6 GW, som ville blive placeret mere end 70 kilometer ud for kysten ved Incheon. Projekterne skal forsyne op til 1,4 millioner koreanske husstande med ren energi og medfører en reduktion på næsten 4 millioner tons CO2 om året. Såfremt der opnås tilladelser, indgås aftageraftale og tages endelig investeringsbeslutning, kan projekterne idriftsættes i 2026 eller 2027.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på ørsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.


Kontaktinformation
Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
tomlc@orsted.dk
Tlf. 99 55 60 17