Ørsted og Enefit indgår samarbejde om at levere havvind i stor skala i Baltikum

Ørsted og Enefit har i dag underskrevet en samarbejdserklæring, der udlægger en vision om at blive den førende udvikler af havvind i de baltiske lande.

Ørsted, der er verdensførende inden for havvind, og Enefit, der er et førende forsyningsselskab og det største vindenergiselskab i Baltikum, har i dag underskrevet en samarbejdserklæring (Memorandum of Understanding), der udlægger en vision om at blive den førende udvikler af havvind i de baltiske lande. Samarbejdserklæringen fastlægger desuden en vision om i fællesskab at arbejde henimod at levere den første havvindmøllepark i Rigabugten i Østersøen inden 2030.

De lettiske og estiske regeringer underskrev i september 2020 en samarbejdserklæring om en fælles havvindmøllepark, og såfremt lovgivningsmæssige rammer for havvind falder på plads, er det Ørsted og Enefits ambition at levere på denne erklæring inden 2030.
 

Havvind er en oplagt, grøn vej til at reducere CO2-udledningen i Baltikum og vil kunne producere CO2-neutral elektricitet i stor skala inden 2030. Partnerskabet, der trækker på Ørsteds solide erfaring med havvind og Enefits stærke lokale tilstedeværelse, er stærkt engageret i at støtte regeringerne i Baltikum i at realisere deres planer for reduktion af CO2-udledning.

Som led i samarbejdserklæringen har Ørsted og Enefit til hensigt etablere et joint venture, der kan udvikle muligheder inden for havvind i Baltikum, herunder Liivi-havvindprojektet i den estiske del af Rigabugten.

Endvidere har Ørsted indgivet en ansøgning om et område i lettisk farvand, der ligger ved siden af Liivi-havvindprojektet. Gennem disse områder har partnerskabet til hensigt at forfølge muligheder for at udvikle en hybrid-løsning på tværs af den estisk-lettiske grænse, som vil forbinde en havvindmøllepark til både Letland og Estland og muliggøre brugen af havvindmølleparkens transmissionskabler som en elforbindelse mellem de to lande.

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger:

"Vi er meget glade for at samarbejde med Enefit om at udvikle nye muligheder inden for havvind i Baltikum. Med de rette lovgivningsmæssige rammer vil havvind kunne levere grøn energi i stor skala i Estland og Letland før 2030. Havvindmølleparkers størrelse gør dem ideelle til hybridløsninger på tværs af landegrænser, og vi vil gerne rose de estiske og lettiske myndigheder for at tage lederskab og fremme regionalt samarbejde inden for vedvarende energiproduktion i industriel skala. Østersø-området er ved at udvikle sig til et centrum for udbygning af havvind, der kan bidrage markant til at nedbringe CO2-udledningen i regionen og i Europa. De baltiske lande kan i vidt omfang dække deres elektricitetsbehov med vedvarende energi fra havvind, og vi ser frem til at samarbejde med Enefit om at realisere dette potentiale."

Ifølge Enefits koncernchef, Hando Sutter, har Enefit det som strategisk mål at øge produktionen af vedvarende energi.

"Vores grønne energiselskab, Enefit Green, er allerede førende inden for landvind i regionen, og vi sigter nu også mod at gå forrest inden for havvind. Vi har udviklet på en havvindmøllepark i Rigabugten i mere end ti år, hvilket giver os et godt kendskab til de lokale havvindforhold og gør, at dette samarbejde er godt positioneret i forhold til at levere på Estlands og Baltikums ambitiøse mål for 2030. Sammen med verdens førende udvikler af havvindmølleparker - Ørsted - tager vi nu et vigtigt skridt henimod vores vision om at levere havvind til de baltiske lande inden 2030. Det er afgørende, at havvind udvikles på en miljøvenlig måde, der involverer lokalsamfundene, så de kan få gavn af vindmølleparken. Opførelsen af havvindmølleparker, som fx Liivi- eller Hiiumaa-projekterne, kan skabe forudsætninger for en helt ny industris fremkomst, der har fokus på faglige kompetencer og højt kvalificerede, langvarige job inden for energi, transport og logistik. Under opførelsen af en havvindmøllepark af denne størrelse vil der blive skabt tusindvis af arbejdspladser, herunder i Estland og Letland," siger Sutter.

Havvind er en klar grøn vej fremad, når Estland og Letland afkobles fra det russiske elnet, og Estland udfaser skiferolie som et led i landets fokus på at reducere sin CO2-udledning. Havvind er den mest gangbare løsning for vedvarende energi i stor skala, der samtidig kan give en høj forsyningssikkerhed i de to lande.

Ud over samarbejdet mellem de estiske og lettiske regeringer om at udvikle havvind, har EU i sin strategi for energiproduktion på havet foreslået at hæve den europæiske havvindskapacitet fra de nuværende 12 GW til mindst 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050. Østersøen kan yde et betydeligt bidrag til dette mål med et samlet potentiale på over 90 GW. I 2020 underskrev EU-medlemslandene omkring Østersøen en erklæring om havvind i Østersøen med det formål at accelerere udbygningen af havvind i Østersøen for at indfri både nationale og internationale klimamålsætninger.

Om Ørsted:

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Enefit:

Enefits ambition er at hjælpe sine kunder med at planlægge og implementere den grønne omstilling ved tilbyde en bred variation af energiløsninger. Virksomheden er den førende producent af vindenergi i de baltiske lande samt en af de få producenter af flydende brændstoffer i Europa. Enefit har 4.555 ansatte. Gruppens omsætning i 2020 var på 834 millioner euro.

 

Kontaktinformation
Ørsted Media Relations:
Michael Korsgaard
+45 99 55 94 25
mikon@orsted.dk
 
Enefit Media Relations
Priit Luts
+372 52 33 014
priit.luts@energia.ee